หมวดหมู่:

色彩

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง色彩

 • การออกเสียง : 白 [ja]
 • การออกเสียง : 赤 [ja]
 • การออกเสียง : 青 [ja]
 • การออกเสียง : 緑 [ja]
 • การออกเสียง : 銀 [ja]
 • การออกเสียง : 紫 [ja]
 • การออกเสียง : 黒 [ja]
 • การออกเสียง : 橙 [yue]
 • การออกเสียง : 黄色 黄色 [ja]
 • การออกเสียง : 紫色 紫色 [yue]
 • การออกเสียง : 灰 [wuu]
 • การออกเสียง : 灰色 灰色 [ja]
 • การออกเสียง : 茶色 茶色 [ja]
 • การออกเสียง : 黑 [zh]
 • การออกเสียง : 水色 水色 [ja]
 • การออกเสียง : 白色 白色 [zh]
 • การออกเสียง : 緑色 緑色 [ja]
 • การออกเสียง : 绿色 绿色 [zh]
 • การออกเสียง : 红色 红色 [zh]
 • การออกเสียง : 青色 青色 [zh]
 • การออกเสียง : 黑色 黑色 [zh]
 • การออกเสียง : 橙色 橙色 [zh]
 • การออกเสียง : 紅色 紅色 [ja]
 • การออกเสียง : 菫色 菫色 [ja]
 • การออกเสียง : 金色 金色 [ja]
 • การออกเสียง : 薄葡萄 薄葡萄 [ja]
 • การออกเสียง : オレンジ色 オレンジ色 [ja]
 • การออกเสียง : 琥珀色 琥珀色 [ja]
 • การออกเสียง : 褐色 褐色 [zh]
 • การออกเสียง : 天鵞絨 天鵞絨 [ja]
 • การออกเสียง : 枯色 枯色 [ja]
 • การออกเสียง : 源氏鼠 源氏鼠 [ja]
 • การออกเสียง : 素鼠 素鼠 [ja]
 • การออกเสียง : 茜色 茜色 [ja]
 • การออกเสียง : 舛花色 舛花色 [ja]
 • การออกเสียง : 薄青 薄青 [ja]
 • การออกเสียง : 錆青磁 錆青磁 [ja]
 • การออกเสียง : 暗紅色 暗紅色 [ja]
 • การออกเสียง : 憲法黒茶 憲法黒茶 [ja]
 • การออกเสียง : 赤色 赤色 [wuu]
 • การออกเสียง : 浅黄 浅黄 [ja]
 • การออกเสียง : 空色 空色 [ja]
 • การออกเสียง : 中黄 中黄 [ja]
 • การออกเสียง : 血色 血色 [zh]
 • การออกเสียง : 霞色 霞色 [ja]
 • การออกเสียง : 暗黒色 暗黒色 [ja]
 • การออกเสียง : 桃色 桃色 [ja]
 • การออกเสียง : 濡羽色 濡羽色 [ja]
 • การออกเสียง : 深緑 深緑 [ja]
 • การออกเสียง : 紅掛花色 紅掛花色 [ja]
 • การออกเสียง : 桑の実色 桑の実色 [ja]
 • การออกเสียง : 藤納戸 藤納戸 [ja]
 • การออกเสียง : 深紫 深紫 [ja]
 • การออกเสียง : 鉄黒 鉄黒 [ja]
 • การออกเสียง : 紫苑色 紫苑色 [ja]
 • การออกเสียง : 若草色 若草色 [ja]
 • การออกเสียง : 黒緑 黒緑 [ja]
 • การออกเสียง : 烏羽色 烏羽色 [ja]
 • การออกเสียง : 虫襖 虫襖 [ja]
 • การออกเสียง : 香色 香色 [ja]
 • การออกเสียง : 瑠璃色 瑠璃色 [ja]
 • การออกเสียง : 卯の花色 卯の花色 [ja]
 • การออกเสียง : 栗色 栗色 [zh]
 • การออกเสียง : しろ しろ [ja]
 • การออกเสียง : 花浅葱 花浅葱 [ja]
 • การออกเสียง : 人参色 人参色 [ja]
 • การออกเสียง : 紺色 (こんいろ) 紺色 (こんいろ) [ja]
 • การออกเสียง : 露草色 露草色 [ja]
 • การออกเสียง : 赤白橡 赤白橡 [ja]
 • การออกเสียง : 土色 土色 [ja]
 • การออกเสียง : 駱駝色 駱駝色 [ja]
 • การออกเสียง : 萱草色 萱草色 [ja]
 • การออกเสียง : 青白橡 青白橡 [ja]
 • การออกเสียง : 赤錆色 赤錆色 [ja]
 • การออกเสียง : 柿色 柿色 [ja]
 • การออกเสียง : 薔薇色 薔薇色 [ja]
 • การออกเสียง : 浅葱色 浅葱色 [ja]
 • การออกเสียง : くろ くろ [ja]
 • การออกเสียง : 革色 革色 [ja]
 • การออกเสียง : おみなえし おみなえし [ja]
 • การออกเสียง : 赤朽葉色 赤朽葉色 [ja]
 • การออกเสียง : 暗灰色 暗灰色 [ja]
 • การออกเสียง : 青磁鼠 青磁鼠 [ja]
 • การออกเสียง : 紫黒 紫黒 [ja]
 • การออกเสียง : 鳶色 鳶色 [ja]
 • การออกเสียง : 薄香 薄香 [ja]
 • การออกเสียง : 茶色っぽい (ちゃいろっぽい) 茶色っぽい (ちゃいろっぽい) [ja]
 • การออกเสียง : 肌色 肌色 [ja]
 • การออกเสียง : 葡萄色 葡萄色 [ja]
 • การออกเสียง : 薄群青 薄群青 [ja]
 • การออกเสียง : 虹色 虹色 [ja]
 • การออกเสียง : 蒲公英色 蒲公英色 [ja]
 • การออกเสียง : 鉄色 鉄色 [ja]
 • การออกเสียง : 珊瑚色 珊瑚色 [ja]
 • การออกเสียง : 紺色 紺色 [ja]
 • การออกเสียง : 紺青 紺青 [ja]
 • การออกเสียง : 煉瓦色 煉瓦色 [ja]
 • การออกเสียง : 枯草色 枯草色 [ja]
 • การออกเสียง : 黒紅 黒紅 [ja]
 • การออกเสียง : 桑茶 桑茶 [ja]