หมวดหมู่:

舟山

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง舟山

 • การออกเสียง : 牛 [ja]
 • การออกเสียง : 生活 生活 [zh]
 • การออกเสียง : 明朝 明朝 [wuu]
 • การออกเสียง : 儿子 儿子 [zh]
 • การออกเสียง : 阿爹 阿爹 [wuu]
 • การออกเสียง : 耳环 耳环 [zh]
 • การออกเสียง : 打仗 打仗 [zh]
 • การออกเสียง : 老公 老公 [zh]
 • การออกเสียง : 长江 长江 [wuu]
 • การออกเสียง : 黄河 黄河 [wuu]
 • การออกเสียง : 寿头 寿头 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿婆 阿婆 [wuu]
 • การออกเสียง : 蜈蚣 蜈蚣 [wuu]
 • การออกเสียง : 日里向 日里向 [wuu]
 • การออกเสียง : 呒告 呒告 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿姆 阿姆 [wuu]
 • การออกเสียง : 太婆 太婆 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿伯 阿伯 [wuu]
 • การออกเสียง : 拐杖 拐杖 [wuu]
 • การออกเสียง : 戆大 戆大 [wuu]
 • การออกเสียง : 后生 后生 [wuu]
 • การออกเสียง : 推板 推板 [wuu]
 • การออกเสียง : 囡 [wuu]
 • การออกเสียง : 太公 太公 [wuu]
 • การออกเสียง : 老头 老头 [zh]
 • การออกเสียง : 阿拉 阿拉 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿娘 阿娘 [wuu]
 • การออกเสียง : 昼过 昼过 [wuu]
 • การออกเสียง : 拖油瓶 拖油瓶 [wuu]
 • การออกเสียง : 老太婆 老太婆 [wuu]
 • การออกเสียง : 拜坟头岁 拜坟头岁 [wuu]
 • การออกเสียง : 骚货 骚货 [zh]
 • การออกเสียง : 聋子 聋子 [nan]
 • การออกเสียง : 曾孙囡 曾孙囡 [wuu]
 • การออกเสียง : 新妇 新妇 [wuu]
 • การออกเสียง : 老浓 老浓 [wuu]
 • การออกเสียง : 事体 事体 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿太 阿太 [wuu]
 • การออกเสียง : 木大 木大 [wuu]
 • การออกเสียง : 呆大儿子 呆大儿子 [wuu]
 • การออกเสียง : 酒盏 酒盏 [wuu]
 • การออกเสียง : 曾孙 曾孙 [wuu]
 • การออกเสียง : 石骨铁硬 石骨铁硬 [wuu]
 • การออกเสียง : 笃定 笃定 [wuu]
 • การออกเสียง : 夜到 夜到 [wuu]
 • การออกเสียง : 旧年子 旧年子 [wuu]
 • การออกเสียง : 渠拉 渠拉 [wuu]
 • การออกเสียง : 犯关 犯关 [wuu]
 • การออกเสียง : 鞋爿 鞋爿 [wuu]
 • การออกเสียง : 做生活 做生活 [wuu]
 • การออกเสียง : 败家儿子 败家儿子 [wuu]
 • การออกเสียง : 呒没 呒没 [wuu]
 • การออกเสียง : 㫰竿 㫰竿 [wuu]
 • การออกเสียง : 太公头 太公头 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿爷 阿爷 [wuu]
 • การออกเสียง : 灶根间 灶根间 [wuu]
 • การออกเสียง : 炮聪 炮聪 [wuu]
 • การออกเสียง : 冲手 冲手 [wuu]
 • การออกเสียง : 桌凳 桌凳 [wuu]
 • การออกเสียง : 小娘婢 小娘婢 [wuu]
 • การออกเสียง : 时介 时介 [wuu]
 • การออกเสียง : 闲话 闲话 [zh]
 • การออกเสียง : 耳朵伞 耳朵伞 [wuu]
 • การออกเสียง : 大白 大白 [hak]
 • การออกเสียง : 一晌 一晌 [zh]
 • การออกเสียง : 猪厩间 猪厩间 [wuu]
 • การออกเสียง : 老浓爿 老浓爿 [wuu]
 • การออกเสียง : 岙里头 岙里头 [wuu]
 • การออกเสียง : 按杖棒 按杖棒 [wuu]
 • การออกเสียง : 火熜 火熜 [wuu]
 • การออกเสียง : 一卯 一卯 [wuu]
 • การออกเสียง : 体忲 体忲 [wuu]
 • การออกเสียง : 尔拉 尔拉 [wuu]
 • การออกเสียง : 混堂 混堂 [wuu]
 • การออกเสียง : 环子 环子 [wuu]
 • การออกเสียง : 尿衲 尿衲 [wuu]
 • การออกเสียง : 限板 限板 [wuu]
 • การออกเสียง : 弗结 弗结 [wuu]
 • การออกเสียง : 一埭 一埭 [wuu]
 • การออกเสียง : 孙囡 孙囡 [wuu]
 • การออกเสียง : 格貌 格貌 [wuu]
 • บันทึกการออกเสียง : 抵针 抵针 [wuu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 活挈头 活挈头 [wuu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 镬杠 镬杠 [wuu] รอการออกเสียง