หมวดหมู่:

能力

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง能力

 • การออกเสียง : 能力 能力 [zh]
 • การออกเสียง : 超能力者 超能力者 [ja]
 • การออกเสียง : 思考力 思考力 [ja]
 • การออกเสียง : 遠心力 遠心力 [ja]
 • การออกเสียง : 精神力 精神力 [ja]
 • การออกเสียง : 想像力 想像力 [yue]
 • การออกเสียง : 記憶力 記憶力 [zh]
 • การออกเสียง : 経済力 経済力 [ja]
 • การออกเสียง : 決断力がある 決断力がある [ja]
 • การออกเสียง : 持久力 持久力 [ja]
 • การออกเสียง : 洞察力 洞察力 [zh]
 • การออกเสียง : 能力試験 能力試験 [ja]
 • การออกเสียง : 発想力 発想力 [ja]
 • การออกเสียง : 日本語能力試験 日本語能力試験 [ja]
 • การออกเสียง : 能力者 能力者 [ja]
 • การออกเสียง : 成長力 成長力 [ja]
 • การออกเสียง : 能力給 能力給 [ja]
 • การออกเสียง : 実行力 実行力 [ja]
 • การออกเสียง : 決断力のある 決断力のある [ja]
 • การออกเสียง : 集中力 集中力 [ja]
 • การออกเสียง : 潜在力 潜在力 [ja]
 • การออกเสียง : 意力 意力 [ja]
 • การออกเสียง : 積載能力 積載能力 [ja]