หมวดหมู่:

聖經難字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง聖經難字

 • การออกเสียง : 夙 [zh]
 • การออกเสียง : 杈子 杈子 [yue]
 • การออกเสียง : 叼 [yue]
 • การออกเสียง : 橛 [yue]
 • การออกเสียง : 忒 [yue]
 • การออกเสียง : 掄槍 掄槍 [yue]
 • การออกเสียง : 搓磨 搓磨 [yue]
 • การออกเสียง : 掐住 掐住 [yue]
 • การออกเสียง : 睚珥 睚珥 [yue]
 • การออกเสียง : 亞捫 亞捫 [yue]
 • การออกเสียง : 洑水 洑水 [yue]
 • การออกเสียง : 檐石 檐石 [yue]
 • การออกเสียง : 梃杖 梃杖 [yue]
 • การออกเสียง : 希勒愷 希勒愷 [yue]
 • การออกเสียง : 昴星 昴星 [yue]
 • การออกเสียง : 曷拉 曷拉 [yue]
 • การออกเสียง : 橛子 橛子 [yue]
 • การออกเสียง : 柞 [yue]
 • การออกเสียง : 枳棘 枳棘 [yue]
 • การออกเสียง : 榧子 榧子 [yue]
 • การออกเสียง : 杵 [yue]
 • การออกเสียง : 摞 [yue]
 • การออกเสียง : 摀口 摀口 [yue]
 • การออกเสียง : 搆到 搆到 [yue]
 • การออกเสียง : 摶麵 摶麵 [yue]
 • การออกเสียง : 挨近 挨近 [zh]
 • การออกเสียง : 扔下去 扔下去 [yue]
 • การออกเสียง : 啣著 啣著 [yue]
 • การออกเสียง : 劬 [yue]
 • การออกเสียง : 崽 [yue]
 • การออกเสียง : 糶 [yue]
 • การออกเสียง : 嗉 [yue]
 • การออกเสียง : 扔 [zh]
 • การออกเสียง : 曷 [yue]
 • การออกเสียง : 僭 [yue]
 • การออกเสียง : 搆 [yue]
 • การออกเสียง : 梃 [yue]
 • การออกเสียง : 窨 [yue]
 • การออกเสียง : 洑 [yue]
 • การออกเสียง : 菢 [yue]
 • การออกเสียง : 掄 [yue]
 • การออกเสียง : 瓤 [yue]
 • การออกเสียง : 簸 [yue]
 • การออกเสียง : 咂 [yue]
 • การออกเสียง : 忻 [yue]
 • การออกเสียง : 旒 [yue]
 • การออกเสียง : 囿 [yue]
 • การออกเสียง : 枳 [yue]
 • การออกเสียง : 碌 [yue]
 • การออกเสียง : 覿 覿 [yue]
 • การออกเสียง : 摶 [yue]
 • การออกเสียง : 纛 [yue]
 • การออกเสียง : 挓 [yue]
 • การออกเสียง : 盂 [yue]
 • การออกเสียง : 虺 [yue]
 • การออกเสียง : 儹 [yue]
 • การออกเสียง : 搋 [yue]
 • การออกเสียง : 椽 [yue]
 • การออกเสียง : 飫 [zh]
 • การออกเสียง : 昴 [yue]
 • การออกเสียง : 佯 [yue]
 • การออกเสียง : 掐 [yue]
 • การออกเสียง : 匣 [wuu]
 • การออกเสียง : 檐 [yue]
 • การออกเสียง : 嗣 [yue]
 • การออกเสียง : 睚 [yue]
 • การออกเสียง : 孳 [zh]
 • การออกเสียง : 搓 [yue]
 • การออกเสียง : 咷 [yue]
 • การออกเสียง : 戍 [yue]
 • การออกเสียง : 碡 [yue]
 • การออกเสียง : 貲 [yue]
 • การออกเสียง : 帷 [yue]
 • การออกเสียง : 攙 [yue]
 • การออกเสียง : 嘬 [yue]
 • การออกเสียง : 挨 [yue]
 • การออกเสียง : 虼 [yue]
 • การออกเสียง : 剜 [yue]
 • การออกเสียง : 榧 [ja]
 • การออกเสียง : 糴 [yue]
 • การออกเสียง : 髏 [zh]
 • การออกเสียง : 啣 [yue]
 • การออกเสียง : 晌 [yue]
 • การออกเสียง : 揝 [yue]
 • การออกเสียง : 卯 [ja]
 • การออกเสียง : 毗 [yue]
 • การออกเสียง : 芟 [yue]
 • การออกเสียง : 亙 [yue]
 • การออกเสียง : 矬 [yue]
 • การออกเสียง : 摀 [yue]
 • การออกเสียง : 髑 [zh]
 • การออกเสียง : 戛 [yue]
 • การออกเสียง : 珥 [yue]
 • การออกเสียง : 蘸 [yue]
 • การออกเสียง : 墁 [yue]
 • การออกเสียง : 敕 [yue]
 • การออกเสียง : 噎 [yue]
 • การออกเสียง : 捫 [yue]
 • การออกเสียง : 杴 [yue]
 • การออกเสียง : 矮 [wuu]