หมวดหมู่:

聖經難字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง聖經難字

 • การออกเสียง : 矮 [wuu]
 • การออกเสียง : 扔 [zh]
 • การออกเสียง : 簸箕 簸箕 [zh]
 • การออกเสียง : 噎 [yue]
 • การออกเสียง : 蘸 [yue]
 • การออกเสียง : 嗐 [yue]
 • การออกเสียง : 掐 [yue]
 • การออกเสียง : 纛 [yue]
 • การออกเสียง : 髑 [zh]
 • การออกเสียง : 挨 [yue]
 • การออกเสียง : 墁 [yue]
 • การออกเสียง : 梃 [yue]
 • การออกเสียง : 榧 [yue]
 • การออกเสียง : 匣 [wuu]
 • การออกเสียง : 搓 [yue]
 • การออกเสียง : 捫 [yue]
 • การออกเสียง : 忒 [yue]
 • การออกเสียง : 嘬 [yue]
 • การออกเสียง : 夙 [zh]
 • การออกเสียง : 晌午 晌午 [cjy]
 • การออกเสียง : 瓔珞 瓔珞 [yue]
 • การออกเสียง : 榧子 榧子 [yue]
 • การออกเสียง : 坍塌 坍塌 [yue]
 • การออกเสียง : 亙 [yue]
 • การออกเสียง : 軋 [yue]
 • การออกเสียง : 咂 [yue]
 • การออกเสียง : 敕令 敕令 [yue]
 • การออกเสียง : 糶 [yue]
 • การออกเสียง : 覿面 覿面 [yue]
 • การออกเสียง : 昴 [yue]
 • การออกเสียง : 簸 [yue]
 • การออกเสียง : 孳 [zh]
 • การออกเสียง : 椽子 椽子 [yue]
 • การออกเสียง : 菢雛之窩 菢雛之窩 [yue]
 • การออกเสียง : 崽子 崽子 [yue]
 • การออกเสียง : 匣子 匣子 [yue]
 • การออกเสียง : 飫 [zh]
 • การออกเสียง : 冕旒 冕旒 [yue]
 • การออกเสียง : 薅稗子 薅稗子 [yue]
 • การออกเสียง : 劬 [yue]
 • การออกเสียง : 攙扶 攙扶 [yue]
 • การออกเสียง : 掄 [yue]
 • การออกเสียง : 後嗣 後嗣 [zh]
 • การออกเสียง : 咂血 咂血 [yue]
 • การออกเสียง : 積儹 積儹 [yue]
 • การออกเสียง : 扔下去 扔下去 [yue]
 • การออกเสียง : 僭妄 僭妄 [yue]
 • การออกเสียง : 剜出 剜出 [yue]
 • การออกเสียง : 敕 [yue]
 • การออกเสียง : 摀 [yue]
 • การออกเสียง : 曷拉 曷拉 [yue]
 • การออกเสียง : 戍 [yue]
 • การออกเสียง : 叼餅 叼餅 [yue]
 • การออกเสียง : 佯 [yue]
 • การออกเสียง : 摀口 摀口 [yue]
 • การออกเสียง : 糶糧 糶糧 [yue]
 • การออกเสียง : 梃杖 梃杖 [yue]
 • การออกเสียง : 亞捫 亞捫 [yue]
 • การออกเสียง : 睚 [yue]
 • การออกเสียง : 啣 [yue]
 • การออกเสียง : 髏 [zh]
 • การออกเสียง : 卯 [ja]
 • การออกเสียง : 髑髏地 髑髏地 [yue]
 • การออกเสียง : 芟除 芟除 [yue]
 • การออกเสียง : 剜 [yue]
 • การออกเสียง : 挨近 挨近 [zh]
 • การออกเสียง : 牝牡 牝牡 [yue]
 • การออกเสียง : 糠粃 糠粃 [yue]
 • การออกเสียง : 鸇 [zh]
 • การออกเสียง : 虼 [yue]
 • การออกเสียง : 枳 [yue]
 • การออกเสียง : 罪衍 罪衍 [yue]
 • การออกเสียง : 號咷 號咷 [yue]
 • การออกเสียง : 懷搋 懷搋 [yue]
 • การออกเสียง : 糴糧 糴糧 [yue]
 • การออกเสียง : 啣著 啣著 [yue]
 • การออกเสียง : 嗉子 嗉子 [yue]
 • การออกเสียง : 杠頭 杠頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 椽 [yue]
 • การออกเสียง : 薙 [yue]
 • การออกเสียง : 挓 [yue]
 • การออกเสียง : 牛犢 牛犢 [yue]
 • การออกเสียง : 嗣 [yue]
 • การออกเสียง : 僭 [yue]
 • การออกเสียง : 戛 [yue]
 • การออกเสียง : 麻瓤 麻瓤 [yue]
 • การออกเสียง : 玎璫 玎璫 [yue]
 • การออกเสียง : 噎死 噎死 [yue]
 • การออกเสียง : 咷 [yue]
 • การออกเสียง : 攙 [yue]
 • การออกเสียง : 墁上 墁上 [yue]
 • การออกเสียง : 碌碡 碌碡 [yue]
 • การออกเสียง : 杈子 杈子 [yue]
 • การออกเสียง : 晌 [yue]
 • การออกเสียง : 叼 [yue]
 • การออกเสียง : 車輦 車輦 [yue]
 • การออกเสียง : 枳棘 枳棘 [yue]
 • การออกเสียง : 忻 [yue]
 • การออกเสียง : 糴 [yue]
 • การออกเสียง : 嗉 [yue]