หมวดหมู่:

老い

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง老い

  • การออกเสียง : 老い 老い [ja]