หมวดหมู่:

结婚

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง结婚

  • การออกเสียง : 結婚 結婚 [ja]
  • การออกเสียง : baenzranz baenzranz [za]