หมวดหมู่:

绍兴话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง绍兴话

 • การออกเสียง : 妈妈 妈妈 [wuu]
 • การออกเสียง : 学生 学生 [ja]
 • การออกเสียง : 我们 我们 [zh]
 • การออกเสียง : 外婆 外婆 [zh]
 • การออกเสียง : 春天 春天 [zh]
 • การออกเสียง : 鱼 [wuu]
 • การออกเสียง : 吵架 吵架 [wuu]
 • การออกเสียง : 睡觉 睡觉 [zh]
 • การออกเสียง : 绍兴 绍兴 [wuu]
 • การออกเสียง : 不错 不错 [wuu]
 • การออกเสียง : 惬意 惬意 [wuu]
 • การออกเสียง : 下雪 下雪 [wuu]
 • การออกเสียง : 小狗 小狗 [wuu]
 • การออกเสียง : 玩具 玩具 [zh]
 • การออกเสียง : 兵器 兵器 [wuu]
 • การออกเสียง : 西施 西施 [wuu]
 • การออกเสียง : 针 [zh]
 • การออกเสียง : 上下左右 上下左右 [wuu]
 • การออกเสียง : 死尸 死尸 [wuu]
 • การออกเสียง : 羡慕 羡慕 [wuu]
 • การออกเสียง : 越剧 越剧 [wuu]
 • การออกเสียง : 诸暨 诸暨 [yue]
 • การออกเสียง : 节俭 节俭 [wuu]
 • การออกเสียง : 做客 做客 [zh]
 • การออกเสียง : 虾皮 虾皮 [wuu]
 • การออกเสียง : 做稀客 做稀客 [wuu]