หมวดหมู่:

绍兴话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง绍兴话

 • การออกเสียง : 学生
  学生 [ja]
 • การออกเสียง : 妈妈
  妈妈 [wuu]
 • การออกเสียง : 我们
  我们 [zh]
 • การออกเสียง : 外婆
  外婆 [zh]
 • การออกเสียง : 春天
  春天 [zh]
 • การออกเสียง : 鱼
  [wuu]
 • การออกเสียง : 吵架
  吵架 [wuu]
 • การออกเสียง : 睡觉
  睡觉 [zh]
 • การออกเสียง : 绍兴
  绍兴 [wuu]
 • การออกเสียง : 不错
  不错 [wuu]
 • การออกเสียง : 惬意
  惬意 [wuu]
 • การออกเสียง : 下雪
  下雪 [wuu]
 • การออกเสียง : 小狗
  小狗 [wuu]
 • การออกเสียง : 玩具
  玩具 [zh]
 • การออกเสียง : 兵器
  兵器 [wuu]
 • การออกเสียง : 西施
  西施 [wuu]
 • การออกเสียง : 针
  [zh]
 • การออกเสียง : 上下左右
  上下左右 [wuu]
 • การออกเสียง : 死尸
  死尸 [wuu]
 • การออกเสียง : 羡慕
  羡慕 [wuu]
 • การออกเสียง : 越剧
  越剧 [wuu]
 • การออกเสียง : 诸暨
  诸暨 [yue]
 • การออกเสียง : 节俭
  节俭 [wuu]
 • การออกเสียง : 做客
  做客 [zh]
 • การออกเสียง : 虾皮
  虾皮 [wuu]
 • การออกเสียง : 做稀客
  做稀客 [wuu]