หมวดหมู่:

紹興

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง紹興

  • การออกเสียง : 紹興酒
    紹興酒 [ja]
  • การออกเสียง : 紹興
    紹興 [wuu]