หมวดหมู่:

紹興

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง紹興

  • การออกเสียง : 紹興 紹興 [wuu]
  • การออกเสียง : 紹興酒 紹興酒 [ja]