หมวดหมู่:

精力

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง精力

  • การออกเสียง : background
    background [en]
  • การออกเสียง : 精力
    精力 [zh]
  • การออกเสียง : 精力的
    精力的 [ja]