หมวดหมู่:

精力

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง精力

  • การออกเสียง : background background [en]
  • การออกเสียง : 精力 精力 [zh]
  • การออกเสียง : 精力的 精力的 [ja]