• การออกเสียงคำว่า 廣東 廣東 [yue]
  • การออกเสียงคำว่า 广东 广东 [hak]
  • การออกเสียงคำว่า 广东省 广东省 [zh]
  • การออกเสียงคำว่า 廣東省 廣東省 [yue]