หมวดหมู่:

粵語量詞

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粵語量詞

  • การออกเสียง : 張 [hak]
  • การออกเสียง : 包 [yue]
  • การออกเสียง : 個 [yue]
  • การออกเสียง : 箱 [ja]
  • การออกเสียง : 隻 [ja]
  • การออกเสียง : 對 [wuu]
  • การออกเสียง : 塊 [ja]
  • การออกเสียง : 粒 [ja]