หมวดหมู่:

粵語文字(簡體)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粵語文字(簡體)

 • การออกเสียง : 韧 [zh]
 • การออกเสียง : 乸 [yue]
 • การออกเสียง : 呷 [yue]
 • การออกเสียง : 埕 [zh]
 • การออกเสียง : 损 [yue]
 • การออกเสียง : 睇 [yue]
 • การออกเสียง : 捽 [wuu]
 • การออกเสียง : 喇 [zh]
 • การออกเสียง : 嚟 [yue]
 • การออกเสียง : 俾 [yue]
 • การออกเสียง : 匿 [zh]
 • การออกเสียง : 眯 [wuu]
 • การออกเสียง : 餲 [zh]
 • การออกเสียง : 鈪 [zh]
 • การออกเสียง : 乜 [yue]
 • การออกเสียง : 潺 [yue]
 • การออกเสียง : 搲 [yue]
 • การออกเสียง : 处(chù) 处(chù) [zh]
 • การออกเสียง : 窦 [zh]
 • การออกเสียง : 翳 [yue]
 • การออกเสียง : 坺 [yue]
 • การออกเสียง : 孻 [zh]
 • การออกเสียง : 沊 [yue]
 • การออกเสียง : 趱 [yue]
 • การออกเสียง : 佗 [wuu]
 • การออกเสียง : 抌 [yue]
 • การออกเสียง : 踎 [yue]
 • การออกเสียง : 戽 [yue]
 • การออกเสียง : 腩 [yue]
 • การออกเสียง : 啲 [yue]
 • การออกเสียง : 掂 [yue]
 • การออกเสียง : 咯 [yue]
 • การออกเสียง : 谮 [wuu]
 • การออกเสียง : 膶 [yue]
 • การออกเสียง : 唞 [yue]
 • การออกเสียง : 恤 [zh]
 • การออกเสียง : 趷 [yue]
 • การออกเสียง : 挞 [wuu]
 • การออกเสียง : 鲠 [zh]
 • การออกเสียง : 襟 [ja]
 • การออกเสียง : 㓤 [yue]
 • การออกเสียง : 喺 [yue]
 • การออกเสียง : 笪 [zh]
 • การออกเสียง : 炆 [yue]
 • การออกเสียง : 噱 [zh]
 • การออกเสียง : 脷 [yue]
 • การออกเสียง : 嗍 [wuu]
 • การออกเสียง : 樖 [yue]
 • การออกเสียง : 嘟 [zh]
 • การออกเสียง : 瀄 [yue]
 • การออกเสียง : 湴 [yue]
 • การออกเสียง : 掴 [yue]
 • การออกเสียง : 啖 [yue]
 • การออกเสียง : 孱 [zh]
 • การออกเสียง : 懵 [yue]
 • การออกเสียง : 拫 [yue]
 • การออกเสียง : 饩 [zh]
 • การออกเสียง : 啰 [yue]
 • การออกเสียง : 咋 [yue]
 • การออกเสียง : 嘞 [yue]
 • การออกเสียง : 嗰 [yue]
 • การออกเสียง : 掅 [yue]
 • การออกเสียง : 嗱 [yue]
 • การออกเสียง : 搽 [wuu]
 • การออกเสียง : 嗒 [zh]
 • การออกเสียง : 趸 [gan]
 • การออกเสียง : 绲 [zh]
 • การออกเสียง : 偈 [zh]
 • การออกเสียง : 嚿 [yue]
 • การออกเสียง : 凼 [yue]
 • การออกเสียง : 冧 [yue]
 • การออกเสียง : 摷 [yue]
 • การออกเสียง : 髧 [zh]
 • การออกเสียง : 榷 [wuu]
 • การออกเสียง : 咇 [zh]
 • การออกเสียง : 厾 [zh]
 • การออกเสียง : 呔 [yue]
 • การออกเสียง : 腯 [wuu]
 • การออกเสียง : 孖 [zh]
 • การออกเสียง : 闩 [yue]
 • การออกเสียง : 㗎 [yue]
 • การออกเสียง : 趌 [yue]
 • การออกเสียง : 钑 [yue]
 • การออกเสียง : 唥 [yue]
 • การออกเสียง : 哽 [yue]
 • การออกเสียง : 壅 [zh]
 • การออกเสียง : 奅 [yue]
 • การออกเสียง : 嘥 [yue]
 • การออกเสียง : 姣 [zh]
 • การออกเสียง : 迾 [yue]
 • การออกเสียง : 铰 [wuu]
 • การออกเสียง : 啫 [yue]
 • การออกเสียง : 韫 [zh]
 • การออกเสียง : 唛 [zh]
 • การออกเสียง : 啋 [yue]
 • การออกเสียง : 揸 [yue]
 • การออกเสียง : 嗌 [yue]
 • การออกเสียง : 糁 [wuu]
 • การออกเสียง : 噬 [zh]
 • การออกเสียง : 潲 [yue]