หมวดหมู่:

粵語文字(簡體)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粵語文字(簡體)

 • การออกเสียง : 大 [yue]
 • การออกเสียง : 耖 [yue]
 • การออกเสียง : 妗 [zh]
 • การออกเสียง : 樽 [yue]
 • การออกเสียง : 揩 [wuu]
 • การออกเสียง : 髧 [zh]
 • การออกเสียง : 姣 [zh]
 • การออกเสียง : 踎 [yue]
 • การออกเสียง : 嘥 [yue]
 • การออกเสียง : 樖 [yue]
 • การออกเสียง : 搣 [wuu]
 • การออกเสียง : 摷 [yue]
 • การออกเสียง : 吓 [yue]
 • การออกเสียง : 乜 [yue]
 • การออกเสียง : 听 [zh]
 • การออกเสียง : 晒 [zh]
 • การออกเสียง : 搽 [wuu]
 • การออกเสียง : 处(chù) 处(chù) [zh]
 • การออกเสียง : 降 [zh]
 • การออกเสียง : 佢 [hak]
 • การออกเสียง : 照 [wuu]
 • การออกเสียง : 啫 [yue]
 • การออกเสียง : 盅 [wuu]
 • การออกเสียง : 趱 [yue]
 • การออกเสียง : 捽 [wuu]
 • การออกเสียง : 重 [zh]
 • การออกเสียง : 趷 [yue]
 • การออกเสียง : 噍 [zh]
 • การออกเสียง : 咗 [yue]
 • การออกเสียง : 瀄 [yue]
 • การออกเสียง : 摺 [yue]
 • การออกเสียง : 钑 [yue]
 • การออกเสียง : 凼 [yue]
 • การออกเสียง : 啜 [yue]
 • การออกเสียง : 甴 [yue]
 • การออกเสียง : 趌 [yue]
 • การออกเสียง : 氹 [yue]
 • การออกเสียง : 佗 [wuu]
 • การออกเสียง : 搲 [yue]
 • การออกเสียง : 褪 [wuu]
 • การออกเสียง : 煨 [yue]
 • การออกเสียง : 咋 [yue]
 • การออกเสียง : 骘 [zh]
 • การออกเสียง : 燂 [hak]
 • การออกเสียง : 揸 [yue]
 • การออกเสียง : 靸 [zh]
 • การออกเสียง : 揾 [yue]
 • การออกเสียง : 睇 [yue]
 • การออกเสียง : 呔 [yue]
 • การออกเสียง : 仔 [yue]
 • การออกเสียง : 掣 [yue]
 • การออกเสียง : 韫 [zh]
 • การออกเสียง : 镬 [wuu]
 • การออกเสียง : 軚 [yue]
 • การออกเสียง : 唞 [yue]
 • การออกเสียง : 损 [yue]
 • การออกเสียง : 恤 [zh]
 • การออกเสียง : 潲 [yue]
 • การออกเสียง : 潺 [yue]
 • การออกเสียง : 浮 [wuu]
 • การออกเสียง : 啱 [yue]
 • การออกเสียง : 睄 [yue]
 • การออกเสียง : 惜 [yue]
 • การออกเสียง : 坺 [yue]
 • การออกเสียง : 嗍 [wuu]
 • การออกเสียง : 噬 [zh]
 • การออกเสียง : 戆 [yue]
 • การออกเสียง : 糁 [wuu]
 • การออกเสียง : 孱 [zh]
 • การออกเสียง : 奅 [yue]
 • การออกเสียง : 闩 [yue]
 • การออกเสียง : 匿 [zh]
 • การออกเสียง : 嗱 [yue]
 • การออกเสียง : 腻 [zh]
 • การออกเสียง : 吽 [zh]
 • การออกเสียง : 挜 [wuu]
 • การออกเสียง : 扲 [yue]
 • การออกเสียง : 嬲 [wuu]
 • การออกเสียง : 翳 [yue]
 • การออกเสียง : 谂 [yue]
 • การออกเสียง : 乸 [yue]
 • การออกเสียง : 韧 [zh]
 • การออกเสียง : 懵 [yue]
 • การออกเสียง : 挼 [wuu]
 • การออกเสียง : 搦 [yue]
 • การออกเสียง : 腩 [yue]
 • การออกเสียง : 吟 [zh]
 • การออกเสียง : 碌 [yue]
 • การออกเสียง : 冇 [zh]
 • การออกเสียง : 眯 [wuu]
 • การออกเสียง : 佬 [yue]
 • การออกเสียง : 文 [ja]
 • การออกเสียง : 渌 [yue]
 • การออกเสียง : 噜 [zh]
 • การออกเสียง : 咩 [yue]
 • การออกเสียง : 炆 [yue]
 • การออกเสียง : 孖 [zh]
 • การออกเสียง : 咪 [yue]
 • การออกเสียง : 埋 [zh]
 • การออกเสียง : 孭 [yue]