หมวดหมู่:

粵語文字(簡體)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粵語文字(簡體)

 • การออกเสียง : 大 [yue]
 • การออกเสียง : 点 [zh]
 • การออกเสียง : 文 [ja]
 • การออกเสียง : 佢 [hak]
 • การออกเสียง : 畀 [wuu]
 • การออกเสียง : 定 [wuu]
 • การออกเสียง : 重 [zh]
 • การออกเสียง : 晏 [yue]
 • การออกเสียง : 伏 [hak]
 • การออกเสียง : 听 [zh]
 • การออกเสียง : 拎 [yue]
 • การออกเสียง : 系 [yue]
 • การออกเสียง : 地 [yue]
 • การออกเสียง : 镬 [wuu]
 • การออกเสียง : 靓 [yue]
 • การออกเสียง : 搣 [wuu]
 • การออกเสียง : 降 [ja]
 • การออกเสียง : 揩 [wuu]
 • การออกเสียง : 蛤 [zh]
 • การออกเสียง : 仔 [yue]
 • การออกเสียง : 呃 [yue]
 • การออกเสียง : 摺 [yue]
 • การออกเสียง : 啜 [yue]
 • การออกเสียง : 照 [wuu]
 • การออกเสียง : 捋 [wuu]
 • การออกเสียง : 吖 [zh]
 • การออกเสียง : 咗 [yue]
 • การออกเสียง : 嗲 [wuu]
 • การออกเสียง : 呵 [yue]
 • การออกเสียง : 冇 [zh]
 • การออกเสียง : 氹 [yue]
 • การออกเสียง : 嬲 [wuu]
 • การออกเสียง : 琼 [yue]
 • การออกเสียง : 浮 [wuu]
 • การออกเสียง : 啄 [wuu]
 • การออกเสียง : 挼 [wuu]
 • การออกเสียง : 啩 [yue]
 • การออกเสียง : 叻 [yue]
 • การออกเสียง : 揾 [yue]
 • การออกเสียง : 甴 [yue]
 • การออกเสียง : 惜 [yue]
 • การออกเสียง : 妗 [zh]
 • การออกเสียง : 刮 [cjy]
 • การออกเสียง : 碇 [ja]
 • การออกเสียง : 擘 [yue]
 • การออกเสียง : 恨 [wuu]
 • การออกเสียง : 唔 [yue]
 • การออกเสียง : 佬 [yue]
 • การออกเสียง : 嚡 [yue]
 • การออกเสียง : 搦 [yue]
 • การออกเสียง : 樽 [yue]
 • การออกเสียง : 吟 [zh]
 • การออกเสียง : 咪 [yue]
 • การออกเสียง : 厣 [wuu]
 • การออกเสียง : 滗 [wuu]
 • การออกเสียง : 喊 [zh]
 • การออกเสียง : 沓 [ja]
 • การออกเสียง : 趯 [yue]
 • การออกเสียง : 嘅 [yue]
 • การออกเสียง : 啱 [yue]
 • การออกเสียง : 埋 [zh]
 • การออกเสียง : 吽 [zh]
 • การออกเสียง : 哋 [yue]
 • การออกเสียง : 禁 [yue]
 • การออกเสียง : 曱 [yue]
 • การออกเสียง : 攰 [yue]
 • การออกเสียง : 噍 [zh]
 • การออกเสียง : 甩 [yue]
 • การออกเสียง : 揞 [zh]
 • การออกเสียง : 晒 [zh]
 • การออกเสียง : 嗤 [yue]
 • การออกเสียง : 孭 [yue]
 • การออกเสียง : 腻 [zh]
 • การออกเสียง : 屙 [yue]
 • การออกเสียง : 挜 [wuu]
 • การออกเสียง : 凭 [zh]
 • การออกเสียง : 抵 [yue]
 • การออกเสียง : 墟 [yue]
 • การออกเสียง : 紧 [zh]
 • การออกเสียง : 攋 [zh]
 • การออกเสียง : 戆 [yue]
 • การออกเสียง : 髻 [zh]
 • การออกเสียง : 煨 [yue]
 • การออกเสียง : 谂 [yue]
 • การออกเสียง : 侵 [zh]
 • การออกเสียง : 奀 [yue]
 • การออกเสียง : 扱 [yue]
 • การออกเสียง : 黐 [yue]
 • การออกเสียง : 曳 [yue]
 • การออกเสียง : 撩 [yue]
 • การออกเสียง : 抱 [zh]
 • การออกเสียง : 掣 [yue]
 • การออกเสียง : 吓 [yue]
 • การออกเสียง : 晾 [wuu]
 • การออกเสียง : 徛 [wuu]
 • การออกเสียง : 攞 [yue]
 • การออกเสียง : 蜢 [wuu]
 • การออกเสียง : 掟 [yue]
 • การออกเสียง : 咩 [yue]
 • การออกเสียง : 巧 [wuu]