หมวดหมู่:

粵區鐵路站名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粵區鐵路站名

 • การออกเสียง : 体育中心 体育中心 [zh]
 • การออกเสียง : 桂城 桂城 [yue]
 • การออกเสียง : 龙江 龙江 [zh]
 • การออกเสียง : 腾冲 腾冲 [zh]
 • การออกเสียง : 鶴洞大橋 鶴洞大橋 [yue]
 • การออกเสียง : 南橫 南橫 [yue]
 • การออกเสียง : 花果山公園 花果山公園 [yue]
 • การออกเสียง : 梅花园站 梅花园站 [yue]
 • การออกเสียง : 市二宫 市二宫 [yue]
 • การออกเสียง : 樂從 樂從 [yue]
 • การออกเสียง : 沙湧 沙湧 [yue]
 • การออกเสียง : 飞鹅岭 飞鹅岭 [hak]
 • การออกเสียง : 十六号码头 十六号码头 [yue]
 • การออกเสียง : 松崗 松崗 [yue]
 • การออกเสียง : 东晓南 东晓南 [yue]
 • การออกเสียง : 路凼城西 路凼城西 [yue]
 • การออกเสียง : 海心沙 海心沙 [hak]
 • การออกเสียง : 橫崗 橫崗 [yue]
 • การออกเสียง : 青洲 青洲 [yue]
 • การออกเสียง : 靈山 靈山 [hak]
 • การออกเสียง : 城郊 城郊 [zh]
 • การออกเสียง : 橫沙 橫沙 [yue]
 • การออกเสียง : 華林寺 華林寺 [yue]
 • การออกเสียง : 西坑 西坑 [nan]
 • การออกเสียง : 龙洞 龙洞 [yue]
 • การออกเสียง : 知識城 知識城 [yue]