หมวดหมู่:

粵區鐵路站名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粵區鐵路站名

 • การออกเสียง : 龙归 龙归 [yue]
 • การออกเสียง : 媽閣 媽閣 [yue]
 • การออกเสียง : 天河公園 天河公園 [yue]
 • การออกเสียง : 旧城区 旧城区 [yue]
 • การออกเสียง : 三元里 三元里 [yue]
 • การออกเสียง : 歌劇院 歌劇院 [yue]
 • การออกเสียง : 三水 三水 [yue]
 • การออกเสียง : 數碼港 數碼港 [yue]
 • การออกเสียง : 華僑城東站 華僑城東站 [yue]
 • การออกเสียง : 西门口 西门口 [yue]
 • การออกเสียง : 石湾 石湾 [hak]
 • การออกเสียง : 坑口 坑口 [yue]
 • การออกเสียง : 筷子基 筷子基 [yue]
 • การออกเสียง : 妈阁 妈阁 [yue]
 • การออกเสียง : 博覽館 博覽館 [yue]
 • การออกเสียง : 羅村 羅村 [yue]
 • การออกเสียง : 石井 石井 [ja]
 • การออกเสียง : 萬勝圍 萬勝圍 [yue]
 • การออกเสียง : 芳村 芳村 [yue]
 • การออกเสียง : 北京路 北京路 [yue]
 • การออกเสียง : 白云大道北 白云大道北 [yue]
 • การออกเสียง : 溫泉 溫泉 [zh]
 • การออกเสียง : 梓元崗 梓元崗 [yue]
 • การออกเสียง : 文沖 文沖 [yue]
 • การออกเสียง : 龍洞 龍洞 [yue]
 • การออกเสียง : 同和 同和 [yue]
 • การออกเสียง : 五羊村 五羊村 [yue]
 • การออกเสียง : 西门 西门 [zh]
 • การออกเสียง : 瓷海国际 瓷海国际 [yue]
 • การออกเสียง : 黄沙 黄沙 [yue]
 • การออกเสียง : 東門中站 東門中站 [yue]
 • การออกเสียง : 魁奇路 魁奇路 [zh]
 • การออกเสียง : 江南西 江南西 [yue]
 • การออกเสียง : 南庄 南庄 [nan]
 • การออกเสียง : 金沙 金沙 [yue]
 • การออกเสียง : 南北台​​​​ 南北台​​​​ [yue]
 • การออกเสียง : 丹灶 丹灶 [yue]
 • การออกเสียง : 石湖 石湖 [nan]
 • การออกเสียง : 倫教 倫教 [yue]
 • การออกเสียง : 布吉客運站 布吉客運站 [yue]
 • การออกเสียง : 科技大學 科技大學 [yue]
 • การออกเสียง : 街口 街口 [yue]
 • การออกเสียง : 昌崗 昌崗 [yue]
 • การออกเสียง : 黃花崗 黃花崗 [zh]
 • การออกเสียง : 石壁 石壁 [hak]
 • การออกเสียง : 龍歸 龍歸 [yue]
 • การออกเสียง : 越秀公园 越秀公园 [yue]
 • การออกเสียง : 丹桂 丹桂 [zh]
 • การออกเสียง : 佛山西站 佛山西站 [yue]
 • การออกเสียง : 西村 西村 [ja]
 • การออกเสียง : 少年宮站 少年宮站 [yue]
 • การออกเสียง : 东涌 东涌 [yue]
 • การออกเสียง : 騰沖 騰沖 [zh]
 • การออกเสียง : 南石路 南石路 [yue]
 • การออกเสียง : 車公廟站 車公廟站 [yue]
 • การออกเสียง : 新塘 新塘 [yue]
 • การออกเสียง : 黃埔開發區 黃埔開發區 [yue]
 • การออกเสียง : 科韵路 科韵路 [yue]
 • การออกเสียง : 彩虹橋 彩虹橋 [yue]
 • การออกเสียง : 順德醫院 順德醫院 [yue]
 • การออกเสียง : 横岗 横岗 [hak]
 • การออกเสียง : 華富 華富 [yue]
 • การออกเสียง : 司打口 司打口 [yue]
 • การออกเสียง : 化龙 化龙 [yue]
 • การออกเสียง : 觀塘牛頭角 觀塘牛頭角 [yue]
 • การออกเสียง : 黄花岗 黄花岗 [zh]
 • การออกเสียง : 華僑城北站 華僑城北站 [yue]
 • การออกเสียง : 鹤洞东 鹤洞东 [yue]
 • การออกเสียง : 廣海大道東 廣海大道東 [yue]
 • การออกเสียง : 灵山 灵山 [hak]
 • การออกเสียง : 黄埔工业区 黄埔工业区 [yue]
 • การออกเสียง : 白雲湖​​​​ 白雲湖​​​​ [yue]
 • การออกเสียง : 人和 人和 [hak]
 • การออกเสียง : 大學城北 大學城北 [yue]
 • การออกเสียง : 纪念堂 纪念堂 [yue]
 • การออกเสียง : 莲花口岸 莲花口岸 [yue]
 • การออกเสียง : 廣州火車站 廣州火車站 [yue]
 • การออกเสียง : 农讲所 农讲所 [yue]
 • การออกเสียง : 赤崗 赤崗 [yue]
 • การออกเสียง : 東沙 東沙 [yue]
 • การออกเสียง : 烈士陵园 烈士陵园 [yue]
 • การออกเสียง : 下环 下环 [yue]
 • การออกเสียง : 葵芳 葵芳 [yue]
 • การออกเสียง : 賽馬會 賽馬會 [yue]
 • การออกเสียง : 蘿崗站 蘿崗站 [yue]
 • การออกเสียง : 五羊邨 五羊邨 [hak]
 • การออกเสียง : 赛马会 赛马会 [yue]
 • การออกเสียง : 北滘 北滘 [yue]
 • การออกเสียง : 九江 九江 [yue]
 • การออกเสียง : 會展 會展 [yue]
 • การออกเสียง : 路凼城东 路凼城东 [yue]
 • การออกเสียง : 南方報社 南方報社 [yue]
 • การออกเสียง : 雲台花園 雲台花園 [yue]
 • การออกเสียง : 官橋 官橋 [nan]
 • การออกเสียง : 黄埔大道 黄埔大道 [yue]
 • การออกเสียง : 鍾村 鍾村 [yue]
 • การออกเสียง : 大沥 大沥 [yue]
 • การออกเสียง : 白云文化广场 白云文化广场 [yue]
 • การออกเสียง : 金州 金州 [zh]
 • การออกเสียง : 建设六马路 建设六马路 [yue]