หมวดหมู่:

粵區鐵路站名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粵區鐵路站名

 • การออกเสียง : 青洲 青洲 [yue]
 • การออกเสียง : 青衣 青衣 [zh]
 • การออกเสียง : 順德醫院 順德醫院 [yue]
 • การออกเสียง : 飞鹅岭 飞鹅岭 [hak]
 • การออกเสียง : 香港仔 香港仔 [yue]
 • การออกเสียง : 騰沖 騰沖 [zh]
 • การออกเสียง : 魁奇路 魁奇路 [zh]
 • การออกเสียง : 鰂魚涌 鰂魚涌 [yue]
 • การออกเสียง : 鶴洞大橋 鶴洞大橋 [yue]
 • การออกเสียง : 鹤洞 鹤洞 [yue]
 • การออกเสียง : 鹤洞东 鹤洞东 [yue]
 • การออกเสียง : 黃埔 黃埔 [zh]
 • การออกเสียง : 黃埔開發區 黃埔開發區 [yue]
 • การออกเสียง : 黃竹坑 黃竹坑 [yue]
 • การออกเสียง : 黃花崗 黃花崗 [zh]
 • การออกเสียง : 黄埔大道 黄埔大道 [yue]
 • การออกเสียง : 黄埔工业区 黄埔工业区 [yue]
 • การออกเสียง : 黄沙 黄沙 [yue]
 • การออกเสียง : 黄花岗 黄花岗 [zh]
 • การออกเสียง : 龍歸 龍歸 [yue]
 • การออกเสียง : 龍江 龍江 [zh]
 • การออกเสียง : 龍洞 龍洞 [yue]
 • การออกเสียง : 龙归 龙归 [yue]
 • การออกเสียง : 龙江 龙江 [zh]
 • การออกเสียง : 龙洞 龙洞 [yue]
 • การออกเสียง : 龙溪 龙溪 [hak]