หมวดหมู่:

粵區鐵路站名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粵區鐵路站名

 • การออกเสียง : 三元里 三元里 [yue]
 • การออกเสียง : 三水 三水 [yue]
 • การออกเสียง : 上環 上環 [yue]
 • การออกเสียง : 下环 下环 [yue]
 • การออกเสียง : 东北 东北 [cjy]
 • การออกเสียง : 东晓南 东晓南 [yue]
 • การออกเสียง : 东涌 东涌 [yue]
 • การออกเสียง : 中大 中大 [yue]
 • การออกเสียง : 中環 中環 [yue]
 • การออกเสียง : 丹桂 丹桂 [zh]
 • การออกเสียง : 丹灶 丹灶 [yue]
 • การออกเสียง : 九江 九江 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍 九龍 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍塘 九龍塘 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍灣 九龍灣 [yue]
 • การออกเสียง : 五羊村 五羊村 [yue]
 • การออกเสียง : 五羊邨 五羊邨 [hak]
 • การออกเสียง : 人和 人和 [hak]
 • การออกเสียง : 佐敦 佐敦 [yue]
 • การออกเสียง : 体育中心 体育中心 [zh]
 • การออกเสียง : 何文田 何文田 [yue]
 • การออกเสียง : 佛山西站 佛山西站 [yue]
 • การออกเสียง : 倫教 倫教 [yue]
 • การออกเสียง : 華僑城北站 華僑城北站 [yue]
 • การออกเสียง : 农讲所 农讲所 [yue]
 • การออกเสียง : 动物园 动物园 [zh]
 • การออกเสียง : 動物園 動物園 [ja]
 • การออกเสียง : 化龙 化龙 [yue]
 • การออกเสียง : 北京路 北京路 [yue]
 • การออกเสียง : 北滘 北滘 [yue]
 • การออกเสียง : 北角 北角 [yue]
 • การออกเสียง : 十六号码头 十六号码头 [yue]
 • การออกเสียง : 南北台​​​​ 南北台​​​​ [yue]
 • การออกเสียง : 南庄 南庄 [nan]
 • การออกเสียง : 南方報社 南方報社 [yue]
 • การออกเสียง : 南昌 南昌 [zh]
 • การออกเสียง : 南橫 南橫 [yue]
 • การออกเสียง : 南石路 南石路 [yue]
 • การออกเสียง : 博覽館 博覽館 [yue]
 • การออกเสียง : 司打口 司打口 [yue]
 • การออกเสียง : 同和 同和 [yue]
 • การออกเสียง : 坑口 坑口 [yue]
 • การออกเสียง : 城郊 城郊 [zh]
 • การออกเสียง : 堅尼地城 堅尼地城 [yue]
 • การออกเสียง : 大學 大學 [zh]
 • การออกเสียง : 大學城北 大學城北 [yue]
 • การออกเสียง : 大沥 大沥 [yue]
 • การออกเสียง : 大瀝 大瀝 [yue]
 • การออกเสียง : 大窩口 大窩口 [yue]
 • การออกเสียง : 大良 大良 [yue]
 • การออกเสียง : 天后 天后 [zh]
 • การออกเสียง : 天河公園 天河公園 [yue]
 • การออกเสียง : 太古 太古 [zh]
 • การออกเสียง : 太和 太和 [zh]
 • การออกเสียง : 太子 太子 [yue]
 • การออกเสียง : 太平 太平 [zh]
 • การออกเสียง : 奧運 奧運 [zh]
 • การออกเสียง : 如意坊 如意坊 [yue]
 • การออกเสียง : 妈阁 妈阁 [yue]
 • การออกเสียง : 媽閣 媽閣 [yue]
 • การออกเสียง : 官桥 官桥 [nan]
 • การออกเสียง : 官橋 官橋 [nan]
 • การออกเสียง : 寶琳 寶琳 [yue]
 • การออกเสียง : 少年宮站 少年宮站 [yue]
 • การออกเสียง : 尖沙咀 尖沙咀 [yue]
 • การออกเสียง : 市二宫 市二宫 [yue]
 • การออกเสียง : 布吉客運站 布吉客運站 [yue]
 • การออกเสียง : 广州火车站 广州火车站 [yue]
 • การออกเสียง : 康城 康城 [yue]
 • การออกเสียง : 廣州火車站 廣州火車站 [yue]
 • การออกเสียง : 廣海大道東 廣海大道東 [yue]
 • การออกเสียง : 建设六马路 建设六马路 [yue]
 • การออกเสียง : 彩虹橋 彩虹橋 [yue]
 • การออกเสียง : 數碼港 數碼港 [yue]
 • การออกเสียง : 文沖 文沖 [yue]
 • การออกเสียง : 新塘 新塘 [yue]
 • การออกเสียง : 旧城区 旧城区 [yue]
 • การออกเสียง : 旺角 旺角 [nan]
 • การออกเสียง : 昌崗 昌崗 [yue]
 • การออกเสียง : 曉港 曉港 [yue]
 • การออกเสียง : 會展 會展 [yue]
 • การออกเสียง : 机场 机场 [zh]
 • การออกเสียง : 杏花邨 杏花邨 [yue]
 • การออกเสียง : 杨箕 杨箕 [yue]
 • การออกเสียง : 東北 東北 [ja]
 • การออกเสียง : 東沙 東沙 [yue]
 • การออกเสียง : 東涌 東涌 [yue]
 • การออกเสียง : 東門中站 東門中站 [yue]
 • การออกเสียง : 松崗 松崗 [yue]
 • การออกเสียง : 柴灣 柴灣 [yue]
 • การออกเสียง : 桂城 桂城 [yue]
 • การออกเสียง : 梅花园站 梅花园站 [yue]
 • การออกเสียง : 梓元崗 梓元崗 [yue]
 • การออกเสียง : 植物園 植物園 [ja]
 • การออกเสียง : 樂富 樂富 [yue]
 • การออกเสียง : 樂從 樂從 [yue]
 • การออกเสียง : 横岗 横岗 [hak]
 • การออกเสียง : 機場 機場 [yue]
 • การออกเสียง : 橫崗 橫崗 [yue]
 • การออกเสียง : 橫沙 橫沙 [yue]