หมวดหมู่:

粤语

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粤语

  • การออกเสียง : 老师 老师 [zh]
  • การออกเสียง : Cantonese Cantonese [en]
  • การออกเสียง : cantonês cantonês [pt]
  • การออกเสียง : кантонский кантонский [ru]
  • การออกเสียง : cantonais cantonais [fr]
  • การออกเสียง : 唐马儒 唐马儒 [yue]
  • การออกเสียง : 静鸡鸡 静鸡鸡 [zh]