หมวดหมู่:

粤语拼音

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粤语拼音

 • การออกเสียง : aap aap [nl]
 • การออกเสียง : IP IP [en]
 • การออกเสียง : iu iu [es]
 • การออกเสียง : aai aai [mr]
 • การออกเสียง : aan aan [nl]
 • การออกเสียง : aam aam [hi]
 • การออกเสียง : ek ek [mr]
 • การออกเสียง : eng eng [de]
 • การออกเสียง : ak ak [da]
 • การออกเสียง : ap ap [lv]
 • การออกเสียง : ang ang [vi]
 • การออกเสียง : ot ot [ca]
 • การออกเสียง : ong ong [fr]
 • การออกเสียง : oe oe [nl]
 • การออกเสียง : yu yu [bi]
 • การออกเสียง : ung ung [da]
 • การออกเสียง : ik ik [nl]
 • การออกเสียง : ing ing [hu]
 • บันทึกการออกเสียง : yut yut [tl] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : kw kw [sv]
 • การออกเสียง : gw gw [ind]