หมวดหมู่:

節氣

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง節氣

 • การออกเสียง : 立秋 立秋 [zh]
 • การออกเสียง : 立夏 立夏 [zh]
 • การออกเสียง : 立冬 立冬 [zh]
 • การออกเสียง : 夏至 夏至 [zh]
 • การออกเสียง : 立春 立春 [ja]
 • การออกเสียง : 清明 清明 [zh]
 • การออกเสียง : 小寒 小寒 [zh]
 • การออกเสียง : 秋分 秋分 [ja]
 • การออกเสียง : 霜降 霜降 [zh]
 • การออกเสียง : 白露 白露 [zh]
 • การออกเสียง : 小暑 小暑 [zh]
 • การออกเสียง : 雨水 雨水 [hak]
 • การออกเสียง : 小雪 小雪 [zh]
 • การออกเสียง : 穀雨 穀雨 [hak]
 • การออกเสียง : 春分 春分 [cjy]
 • การออกเสียง : 處暑 處暑 [hak]
 • การออกเสียง : 大雪 大雪 [zh]
 • การออกเสียง : 小滿 小滿 [hak]
 • การออกเสียง : 芒種 芒種 [hak]
 • การออกเสียง : 驚蟄 驚蟄 [zh]
 • การออกเสียง : 冬至 冬至 [ja]
 • การออกเสียง : 大寒 大寒 [zh]
 • การออกเสียง : 寒露 寒露 [zh]
 • การออกเสียง : 大暑 大暑 [zh]