หมวดหมู่:

穿山甲

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง穿山甲

  • การออกเสียง : Linh Linh [vi]
  • การออกเสียง : gyiplinh gyiplinh [za]