หมวดหมู่:

科目

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง科目

 • การออกเสียง : 中文 中文 [zh]
 • การออกเสียง : 中化 中化 [yue]
 • การออกเสียง : 中國語文及文化科 中國語文及文化科 [yue]
 • การออกเสียง : 物理 物理 [ja]
 • การออกเสียง : 哲學 哲學 [zh]
 • การออกเสียง : 宗教 宗教 [ja]
 • การออกเสียง : 地理 地理 [ja]
 • การออกเสียง : 理科 理科 [ja]
 • การออกเสียง : 文科 文科 [zh]
 • การออกเสียง : 商科 商科 [yue]
 • การออกเสียง : 音樂 音樂 [wuu]
 • การออกเสียง : 家政 家政 [yue]
 • การออกเสียง : 體育 體育 [zh]
 • การออกเสียง : 社科健 社科健 [yue]
 • การออกเสียง : 常識 常識 [ja]
 • การออกเสียง : 科學 科學 [yue]
 • การออกเสียง : 數學 數學 [wuu]
 • การออกเสียง : 純數 純數 [yue]
 • การออกเสียง : 美術 美術 [zh]
 • การออกเสียง : 木工 木工 [ja]
 • การออกเสียง : 英文 英文 [yue]
 • การออกเสียง : phy chem bio phy chem bio [yue]