หมวดหมู่:

福建地名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง福建地名

 • การออกเสียง : 福建 福建 [nan]
 • การออกเสียง : 晉江 晉江 [nan]
 • การออกเสียง : 集美 集美 [nan]
 • การออกเสียง : 廈門 廈門 [nan]
 • การออกเสียง : 永春 永春 [zh]
 • การออกเสียง : 杏林 杏林 [nan]
 • การออกเสียง : 福清 福清 [cdo]
 • การออกเสียง : 安海 安海 [nan]
 • การออกเสียง : 莆田 莆田 [wuu]
 • การออกเสียง : 安溪 安溪 [zh]
 • การออกเสียง : 福安 福安 [yue]
 • การออกเสียง : 水頭 水頭 [nan]
 • การออกเสียง : 磁灶 磁灶 [nan]
 • การออกเสียง : 湄洲 湄洲 [nan]
 • การออกเสียง : 永安 永安 [nan]
 • การออกเสียง : 漳平 漳平 [nan]
 • การออกเสียง : 石獅 石獅 [nan]
 • การออกเสียง : 福鼎 福鼎 [nan]
 • การออกเสียง : 徳化 徳化 [ja]
 • การออกเสียง : 鼓楼区 鼓楼区 [nan]
 • การออกเสียง : 龙岩 龙岩 [nan]
 • การออกเสียง : 惠安 惠安 [nan]
 • การออกเสียง : 南靖 南靖 [nan]
 • การออกเสียง : 白礁 白礁 [nan]
 • การออกเสียง : 浮宮 浮宮 [nan]
 • การออกเสียง : 閩侯 閩侯 [nan]
 • การออกเสียง : 台江区 台江区 [nan]
 • การออกเสียง : 仓山区 仓山区 [nan]
 • การออกเสียง : 青礁 青礁 [nan]
 • การออกเสียง : 海澄 海澄 [nan]
 • การออกเสียง : 海滄 海滄 [nan]
 • การออกเสียง : 晋安区 晋安区 [nan]
 • การออกเสียง : 长泰 长泰 [nan]
 • การออกเสียง : 南安市 南安市 [nan]
 • การออกเสียง : 長樂市 長樂市 [nan]
 • การออกเสียง : 同安區 同安區 [nan]
 • การออกเสียง : 東孚 東孚 [nan]
 • การออกเสียง : 隆教 隆教 [nan]
 • การออกเสียง : 霞美 霞美 [nan]
 • การออกเสียง : 仙都 仙都 [nan]
 • การออกเสียง : 黃厝 黃厝 [nan]
 • การออกเสียง : 珩山 珩山 [nan]
 • การออกเสียง : 舊鎮 舊鎮 [nan]
 • การออกเสียง : 閩清 閩清 [nan]
 • การออกเสียง : 石碼鎮 石碼鎮 [nan]
 • การออกเสียง : 佛壜 佛壜 [nan]
 • การออกเสียง : 官潯 官潯 [nan]
 • การออกเสียง : 東園 東園 [nan]
 • การออกเสียง : 角美鎮 角美鎮 [nan]
 • การออกเสียง : 鰲冠 鰲冠 [nan]
 • การออกเสียง : 翔安區 翔安區 [nan]
 • การออกเสียง : 西陂 西陂 [nan]
 • การออกเสียง : 肖厝 肖厝 [nan]