หมวดหมู่:

福州地名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง福州地名

  • การออกเสียง : 福清 福清 [cdo]
  • การออกเสียง : 閩侯 閩侯 [nan]
  • การออกเสียง : 長樂市 長樂市 [nan]
  • การออกเสียง : 閩清 閩清 [nan]