หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง県

  • การออกเสียง : 愛知県 愛知県 [ja]
  • การออกเสียง : 愛知 愛知 [ja]
  • การออกเสียง : 県 [ja]