หมวดหมู่:

省級行政區名稱

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง省級行政區名稱

 • การออกเสียง : 台湾 台湾 [zh]
 • การออกเสียง : 浙江 浙江 [zh]
 • การออกเสียง : 河北 河北 [zh]
 • การออกเสียง : 山东 山东 [zh]
 • การออกเสียง : 福建 福建 [nan]
 • การออกเสียง : 四川 四川 [zh]
 • การออกเสียง : 江苏 江苏 [zh]
 • การออกเสียง : 湖南 湖南 [zh]
 • การออกเสียง : 山西 山西 [cjy]
 • การออกเสียง : 安徽 安徽 [zh]
 • การออกเสียง : 湖北 湖北 [wuu]
 • การออกเสียง : 广东 广东 [hak]
 • การออกเสียง : 吉林 吉林 [cjy]
 • การออกเสียง : 江西 江西 [wuu]
 • การออกเสียง : 河南 河南 [zh]
 • การออกเสียง : 海南 海南 [wuu]
 • การออกเสียง : 黑龙江 黑龙江 [cjy]
 • การออกเสียง : 辽宁 辽宁 [cjy]
 • การออกเสียง : 甘肃 甘肃 [wuu]
 • การออกเสียง : 陕西 陕西 [zh]
 • การออกเสียง : 云南 云南 [wuu]
 • การออกเสียง : 青海 青海 [wuu]
 • การออกเสียง : 贵州 贵州 [wuu]