หมวดหมู่:

疊字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง疊字

 • การออกเสียง : 二 [zh]
 • การออกเสียง : 三 [zh]
 • การออกเสียง : 林 [zh]
 • การออกเสียง : 川 [ja]
 • การออกเสียง : 品 [ja]
 • การออกเสียง : 森 [ja]
 • การออกเสียง : 多 [zh]
 • การออกเสียง : 炎 [ja]
 • การออกเสียง : 从 [zh]
 • การออกเสียง : 哥 [zh]
 • การออกเสียง : 昌 [zh]
 • การออกเสียง : 喆 [zh]
 • การออกเสียง : 龘 [wuu]
 • การออกเสียง : 双 [hak]
 • การออกเสียง : 鑫 [yue]
 • การออกเสียง : 比 [zh]
 • การออกเสียง : 聶 [yue]
 • การออกเสียง : 圭 [zh]
 • การออกเสียง : 晶 [yue]
 • การออกเสียง : 犇 [zh]
 • การออกเสียง : 朋 [zh]
 • การออกเสียง : 磊 [zh]
 • การออกเสียง : 棗 [nan]
 • การออกเสียง : 爻 [wuu]
 • การออกเสียง : 絲 [yue]
 • การออกเสียง : 靐 [zh]
 • การออกเสียง : 轟 [yue]
 • การออกเสียง : 众 [yue]
 • การออกเสียง : 尛 [zh]
 • การออกเสียง : 棘 [ja]
 • การออกเสียง : 焱 [zh]
 • การออกเสียง : 驫 [zh]
 • การออกเสียง : 刕 [zh]
 • การออกเสียง : 舙 [zh]
 • การออกเสียง : 垚 [zh]
 • การออกเสียง : 姦 [yue]
 • การออกเสียง : 灥 [zh]
 • การออกเสียง : 飍 [yue]
 • การออกเสียง : 巛 [yue]
 • การออกเสียง : 囍 [zh]
 • การออกเสียง : 競 [nan]
 • การออกเสียง : 淼 [zh]
 • การออกเสียง : 蟲 [wuu]
 • การออกเสียง : 毳 [zh]
 • การออกเสียง : 芔 [zh]
 • การออกเสียง : 歮 [zh]
 • การออกเสียง : 卅 [zh]
 • การออกเสียง : 鱻 [zh]
 • การออกเสียง : 嚞 [zh]
 • การออกเสียง : 赫 [wuu]
 • การออกเสียง : 惢 [zh]
 • การออกเสียง : 卄 [zh]
 • การออกเสียง : 羴 [zh]
 • การออกเสียง : 贔 [zh]
 • การออกเสียง : 麤 [zh]
 • การออกเสียง : 槑 [zh]
 • การออกเสียง : 皛 [zh]
 • การออกเสียง : 艸 [yue]
 • การออกเสียง : 猋 [zh]
 • การออกเสียง : 屾 [zh]
 • การออกเสียง : 奻 [zh]
 • การออกเสียง : 畾 [zh]
 • การออกเสียง : 譶 [zh]
 • การออกเสียง : 皕 [zh]
 • การออกเสียง : 巜 [zh]
 • การออกเสียง : 矗 [zh]
 • การออกเสียง : 孨 [zh]
 • การออกเสียง : 兢 [wuu]
 • การออกเสียง : 馫 [zh]
 • การออกเสียง : 龖 [ja]
 • การออกเสียง : 吅 [zh]
 • การออกเสียง : 孖 [zh]
 • การออกเสียง : 叒 [zh]
 • การออกเสียง : 厽 [yue]
 • การออกเสียง : 芻 [yue]
 • การออกเสียง : 朤 [zh]
 • การออกเสียง : 壵 [yue]
 • การออกเสียง : 厵 [yue]
 • การออกเสียง : 昍 [zh]
 • การออกเสียง : 瞐 [zh]
 • การออกเสียง : 雥 [yue]
 • การออกเสียง : 卌 [zh]
 • การออกเสียง : 劦 [yue]
 • การออกเสียง : 掱 [yue]
 • การออกเสียง : 砳 [zh]
 • การออกเสียง : 亖 [yue]
 • การออกเสียง : 飝 [yue]
 • การออกเสียง : 㐂 [ja]
 • การออกเสียง : 㗊 [zh]
 • การออกเสียง : 雔 [yue]
 • การออกเสียง : 戔 [yue]
 • การออกเสียง : 䨻 [ja]
 • การออกเสียง : 虤 [yue]
 • การออกเสียง : 幵 [zh]
 • การออกเสียง : 竝 [yue]
 • การออกเสียง : 豩 [yue]
 • การออกเสียง : 賏 [yue]
 • การออกเสียง : 玨 [yue]
 • การออกเสียง : 聑 [yue]
 • การออกเสียง : 覞 [yue]