หมวดหมู่:

疊字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง疊字

 • การออกเสียง : 二
  [zh]
 • การออกเสียง : 三
  [zh]
 • การออกเสียง : 林
  [zh]
 • การออกเสียง : 川
  [ja]
 • การออกเสียง : 品
  [ja]
 • การออกเสียง : 森
  [ja]
 • การออกเสียง : 多
  [zh]
 • การออกเสียง : 炎
  [ja]
 • การออกเสียง : 从
  [zh]
 • การออกเสียง : 哥
  [zh]
 • การออกเสียง : 喆
  [zh]
 • การออกเสียง : 昌
  [zh]
 • การออกเสียง : 鑫
  [yue]
 • การออกเสียง : 龘
  [wuu]
 • การออกเสียง : 双
  [hak]
 • การออกเสียง : 比
  [zh]
 • การออกเสียง : 聶
  [yue]
 • การออกเสียง : 圭
  [zh]
 • การออกเสียง : 晶
  [yue]
 • การออกเสียง : 朋
  [zh]
 • การออกเสียง : 磊
  [zh]
 • การออกเสียง : 犇
  [zh]
 • การออกเสียง : 爻
  [wuu]
 • การออกเสียง : 棗
  [nan]
 • การออกเสียง : 絲
  [yue]
 • การออกเสียง : 靐
  [zh]
 • การออกเสียง : 轟
  [yue]
 • การออกเสียง : 棘
  [ja]
 • การออกเสียง : 众
  [yue]
 • การออกเสียง : 尛
  [zh]
 • การออกเสียง : 焱
  [zh]
 • การออกเสียง : 驫
  [zh]
 • การออกเสียง : 刕
  [zh]
 • การออกเสียง : 舙
  [zh]
 • การออกเสียง : 囍
  [zh]
 • การออกเสียง : 姦
  [yue]
 • การออกเสียง : 垚
  [zh]
 • การออกเสียง : 飍
  [yue]
 • การออกเสียง : 灥
  [zh]
 • การออกเสียง : 巛
  [yue]
 • การออกเสียง : 赫
  [wuu]
 • การออกเสียง : 競
  [nan]
 • การออกเสียง : 淼
  [zh]
 • การออกเสียง : 蟲
  [wuu]
 • การออกเสียง : 卅
  [zh]
 • การออกเสียง : 毳
  [zh]
 • การออกเสียง : 艸
  [yue]
 • การออกเสียง : 鱻
  [zh]
 • การออกเสียง : 芔
  [zh]
 • การออกเสียง : 歮
  [zh]
 • การออกเสียง : 嚞
  [zh]
 • การออกเสียง : 惢
  [zh]
 • การออกเสียง : 卄
  [zh]
 • การออกเสียง : 羴
  [zh]
 • การออกเสียง : 贔
  [zh]
 • การออกเสียง : 麤
  [zh]
 • การออกเสียง : 皛
  [zh]
 • การออกเสียง : 槑
  [zh]
 • การออกเสียง : 猋
  [zh]
 • การออกเสียง : 屾
  [zh]
 • การออกเสียง : 奻
  [zh]
 • การออกเสียง : 畾
  [zh]
 • การออกเสียง : 譶
  [zh]
 • การออกเสียง : 皕
  [zh]
 • การออกเสียง : 矗
  [zh]
 • การออกเสียง : 巜
  [zh]
 • การออกเสียง : 孨
  [zh]
 • การออกเสียง : 兢
  [wuu]
 • การออกเสียง : 孖
  [zh]
 • การออกเสียง : 馫
  [zh]
 • การออกเสียง : 龖
  [ja]
 • การออกเสียง : 吅
  [zh]
 • การออกเสียง : 叒
  [zh]
 • การออกเสียง : 厽
  [yue]
 • การออกเสียง : 芻
  [yue]
 • การออกเสียง : 朤
  [zh]
 • การออกเสียง : 壵
  [yue]
 • การออกเสียง : 厵
  [yue]
 • การออกเสียง : 昍
  [zh]
 • การออกเสียง : 瞐
  [zh]
 • การออกเสียง : 卌
  [zh]
 • การออกเสียง : 雥
  [yue]
 • การออกเสียง : 劦
  [yue]
 • การออกเสียง : 掱
  [yue]
 • การออกเสียง : 砳
  [zh]
 • การออกเสียง : 亖
  [yue]
 • การออกเสียง : 飝
  [yue]
 • การออกเสียง : 㐂
  [ja]
 • การออกเสียง : 㗊
  [zh]
 • การออกเสียง : 虤
  [yue]
 • การออกเสียง : 䨻
  [ja]
 • การออกเสียง : 雔
  [yue]
 • การออกเสียง : 戔
  [yue]
 • การออกเสียง : 兟
  [yue]
 • การออกเสียง : 秝
  [yue]
 • การออกเสียง : 幵
  [zh]
 • การออกเสียง : 甡
  [yue]
 • การออกเสียง : 玨
  [yue]
 • การออกเสียง : 竝
  [yue]
 • การออกเสียง : 豩
  [yue]