หมวดหมู่:

电子计算机

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง电子计算机

  • การออกเสียง : 电脑
    电脑 [zh]