หมวดหมู่:

用手指搓

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง用手指搓

  • การออกเสียง : 撚 [yue]