หมวดหมู่:

生理学

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง生理学

  • การออกเสียง : 核酸 核酸 [ja]
  • การออกเสียง : 真核細胞 真核細胞 [ja]