• การออกเสียงคำว่า 糖蛋白 糖蛋白 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 細胞外液 細胞外液 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า オルガナイザー オルガナイザー [ja]
 • การออกเสียงคำว่า プロゲスターゲン プロゲスターゲン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ゲスターゲン ゲスターゲン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ゲスタージェン ゲスタージェン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า プロゲステロン プロゲステロン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ジェスタージェン ジェスタージェン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 黄体形成ホルモン 黄体形成ホルモン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 黄体化ホルモン 黄体化ホルモン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 黄体ホルモン 黄体ホルモン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า X染色体 X染色体 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า エソロジー エソロジー [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 細胞核 細胞核 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า えにしだ えにしだ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 脊索動物 脊索動物 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 核 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า デオキシリボ核酸 デオキシリボ核酸 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 核酸 核酸 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 真核細胞 真核細胞 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 脊椎動物 脊椎動物 [ja]