หมวดหมู่:

甌語,俚語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง甌語,俚語

  • การออกเสียง : 帶跑涉
    帶跑涉 [wuu]