หมวดหมู่:

瓜拉尼

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง瓜拉尼

  • การออกเสียง : ₲
    [da]