หมวดหมู่:

瓜拉尼

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง瓜拉尼

  • การออกเสียง : ₲ [da]