หมวดหมู่:

特定數目單字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง特定數目單字

 • การออกเสียง : 一
  [yue]
 • การออกเสียง : 二
  [zh]
 • การออกเสียง : 九
  [ja]
 • การออกเสียง : 十
  [zh]
 • การออกเสียง : 六
  [zh]
 • การออกเสียง : 三
  [zh]
 • การออกเสียง : 四
  [zh]
 • การออกเสียง : 五
  [zh]
 • การออกเสียง : 八
  [zh]
 • การออกเสียง : 七
  [ja]
 • การออกเสียง : 正
  [yue]
 • การออกเสียง : 百
  [zh]
 • การออกเสียง : 千
  [ja]
 • การออกเสียง : 零
  [zh]
 • การออกเสียง : 廿
  廿 [wuu]
 • การออกเสียง : 陸
  [yue]
 • การออกเสียง : 伍
  [wuu]
 • การออกเสียง : 兩
  [zh]
 • การออกเสียง : 念
  [yue]
 • การออกเสียง : 京
  [yue]
 • การออกเสียง : 億
  [ja]
 • การออกเสียง : 〇
  [ja]
 • การออกเสียง : 兆
  [zh]
 • การออกเสียง : 什
  [zh]
 • การออกเสียง : 溝
  [ja]
 • การออกเสียง : 進
  [yue]
 • การออกเสียง : 萬
  [yue]
 • การออกเสียง : 圓
  [yue]
 • การออกเสียง : 柒
  [yue]
 • การออกเสียง : 垓
  [ja]
 • การออกเสียง : 玖
  [yue]
 • การออกเสียง : 貳
  [yue]
 • การออกเสียง : 捌
  [zh]
 • การออกเสียง : 載
  [yue]
 • การออกเสียง : 肆
  [yue]
 • การออกเสียง : 仟
  [yue]
 • การออกเสียง : 壹
  [zh]
 • การออกเสียง : 枯
  [zh]
 • การออกเสียง : 拾
  [yue]
 • การออกเสียง : 叁
  [yue]
 • การออกเสียง : 卅
  [zh]
 • การออกเสียง : 卄
  [zh]
 • การออกเสียง : 秭
  [zh]
 • การออกเสียง : 叄
  [yue]
 • การออกเสียง : 圩
  [zh]
 • การออกเสียง : 弍
  [cdo]
 • การออกเสียง : 佰
  [zh]
 • การออกเสียง : 皕
  [zh]
 • การออกเสียง : 樺
  [ja]
 • การออกเสียง : 卌
  [zh]
 • การออกเสียง : 䦉
  [yue]
 • การออกเสียง : 穰
  [yue]
 • การออกเสียง : 亖
  [yue]
 • การออกเสียง : 澗
  [yue]
 • การออกเสียง : 弌
  [yue]
 • การออกเสียง : 弎
  [yue]