หมวดหมู่:

特定數目單字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง特定數目單字

 • การออกเสียง : 一 [yue]
 • การออกเสียง : 二 [zh]
 • การออกเสียง : 九 [zh]
 • การออกเสียง : 十 [zh]
 • การออกเสียง : 六 [zh]
 • การออกเสียง : 三 [zh]
 • การออกเสียง : 四 [zh]
 • การออกเสียง : 五 [wuu]
 • การออกเสียง : 八 [zh]
 • การออกเสียง : 七 [ja]
 • การออกเสียง : 正 [yue]
 • การออกเสียง : 千 [ja]
 • การออกเสียง : 百 [zh]
 • การออกเสียง : 零 [zh]
 • การออกเสียง : 廿 廿 [wuu]
 • การออกเสียง : 陸 [yue]
 • การออกเสียง : 伍 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩 [zh]
 • การออกเสียง : 念 [yue]
 • การออกเสียง : 京 [yue]
 • การออกเสียง : 億 [ja]
 • การออกเสียง : 〇 [ja]
 • การออกเสียง : 兆 [zh]
 • การออกเสียง : 什 [zh]
 • การออกเสียง : 溝 [ja]
 • การออกเสียง : 進 [zh]
 • การออกเสียง : 圓 [yue]
 • การออกเสียง : 柒 [yue]
 • การออกเสียง : 萬 [yue]
 • การออกเสียง : 垓 [ja]
 • การออกเสียง : 玖 [yue]
 • การออกเสียง : 貳 [yue]
 • การออกเสียง : 捌 [zh]
 • การออกเสียง : 仟 [yue]
 • การออกเสียง : 載 [yue]
 • การออกเสียง : 肆 [yue]
 • การออกเสียง : 壹 [zh]
 • การออกเสียง : 枯 [zh]
 • การออกเสียง : 叁 [yue]
 • การออกเสียง : 拾 [yue]
 • การออกเสียง : 卅 [zh]
 • การออกเสียง : 卄 [zh]
 • การออกเสียง : 叄 [yue]
 • การออกเสียง : 秭 [zh]
 • การออกเสียง : 圩 [zh]
 • การออกเสียง : 弍 [cdo]
 • การออกเสียง : 佰 [zh]
 • การออกเสียง : 皕 [zh]
 • การออกเสียง : 樺 [ja]
 • การออกเสียง : 卌 [zh]
 • การออกเสียง : 䦉 [yue]
 • การออกเสียง : 穰 [yue]
 • การออกเสียง : 澗 [yue]
 • การออกเสียง : 亖 [yue]
 • การออกเสียง : 弌 [yue]
 • การออกเสียง : 弎 [yue]