หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง牀

  • การออกเสียง : 床 [ja]
  • การออกเสียง : 牀 [yue]