หมวดหมู่:

潮汕话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง潮汕话

 • การออกเสียง : 太阳 太阳 [zh]
 • การออกเสียง : 词语 词语 [zh]
 • การออกเสียง : 潮汕话 潮汕话 [nan]
 • การออกเสียง : 豆干 豆干 [nan]
 • การออกเสียง : 普宁 普宁 [nan]
 • การออกเสียง : 粿条 粿条 [nan]
 • การออกเสียง : 牛肉粿 牛肉粿 [nan]
 • การออกเสียง : 肠粉 肠粉 [yue]
 • การออกเสียง : 呾 [wuu]
 • การออกเสียง : 潮汕人 潮汕人 [nan]
 • การออกเสียง : 姿娘 姿娘 [nan]
 • การออกเสียง : 呾话 呾话 [nan]
 • การออกเสียง : 走仔 走仔 [nan]