หมวดหมู่:

漳州

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง漳州

  • การออกเสียง : 漳州 漳州 [nan]
  • การออกเสียง : Chiang-chiu Chiang-chiu [nan]