หมวดหมู่:

溫州話

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง溫州話

 • การออกเสียง : 雪白白 雪白白 [wuu]
 • การออกเสียง : 䱟䱟兒 䱟䱟兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 暗沉熱 暗沉熱 [wuu]
 • การออกเสียง : 老娘 老娘 [wuu]
 • การออกเสียง : 便帶 便帶 [wuu]
 • การออกเสียง : 鄰舍 鄰舍 [wuu]
 • การออกเสียง : 呸掃 呸掃 [wuu]
 • การออกเสียง : 快大 快大 [wuu]
 • การออกเสียง : 晏晏 晏晏 [wuu]
 • การออกเสียง : 背肩身 背肩身 [wuu]
 • การออกเสียง : 汏浪 汏浪 [wuu]
 • การออกเสียง : 搞調 搞調 [wuu]
 • การออกเสียง : 姑娘兄嫂 姑娘兄嫂 [wuu]
 • การออกเสียง : 趕待 趕待 [wuu]
 • การออกเสียง : 樓閣 樓閣 [wuu]
 • การออกเสียง : 童子佬 童子佬 [wuu]
 • การออกเสียง : 當著否著 當著否著 [wuu]
 • การออกเสียง : 赤腳 赤腳 [wuu]
 • การออกเสียง : 儂家 儂家 [wuu]
 • การออกเสียง : 栫 [wuu]
 • การออกเสียง : 門頭上下 門頭上下 [wuu]
 • การออกเสียง : 渠搭 渠搭 [wuu]
 • การออกเสียง : 相打相論 相打相論 [wuu]
 • การออกเสียง : 院主 院主 [wuu]
 • การออกเสียง : 盡自力量 盡自力量 [wuu]
 • การออกเสียง : 喷香 喷香 [zh]
 • การออกเสียง : 菜幹 菜幹 [wuu]
 • การออกเสียง : 擔身體 擔身體 [wuu]
 • การออกเสียง : 身上來 身上來 [wuu]
 • การออกเสียง : 豪燥 豪燥 [wuu]
 • การออกเสียง : 無賺 無賺 [wuu]
 • การออกเสียง : 煤球爐 煤球爐 [wuu]
 • การออกเสียง : 捼 [wuu]
 • การออกเสียง : 彌 [wuu]
 • การออกเสียง : 老鼠皮翼 老鼠皮翼 [wuu]
 • การออกเสียง : 關意 關意 [wuu]
 • การออกเสียง : 白魚 白魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 蛙蟆 蛙蟆 [wuu]
 • การออกเสียง : 底轉 底轉 [wuu]
 • การออกเสียง : 光里光生 光里光生 [wuu]
 • การออกเสียง : 做喜事 做喜事 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩夫妻 兩夫妻 [wuu]
 • การออกเสียง : 猜寓 猜寓 [wuu]
 • การออกเสียง : 反領 反領 [wuu]
 • การออกเสียง : 四季八節 四季八節 [wuu]
 • การออกเสียง : 賣衫灘 賣衫灘 [wuu]
 • การออกเสียง : 二三八九 二三八九 [wuu]
 • การออกเสียง : 塳 [wuu]
 • การออกเสียง : 蛇魚 蛇魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 穩當 穩當 [wuu]
 • การออกเสียง : 割切 割切 [wuu]
 • การออกเสียง : 腳窟頭 腳窟頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 自顧自 自顧自 [wuu]
 • การออกเสียง : 烏狼 烏狼 [wuu]
 • การออกเสียง : 眙 [wuu]
 • การออกเสียง : 奮掃 奮掃 [wuu]
 • การออกเสียง : 肚排骨 肚排骨 [wuu]
 • การออกเสียง : 赤腳卵 赤腳卵 [wuu]
 • การออกเสียง : 鼻頭孔 鼻頭孔 [wuu]
 • การออกเสียง : 茶腳 茶腳 [wuu]
 • การออกเสียง : 暗沉沉 暗沉沉 [wuu]
 • การออกเสียง : 憾 [wuu]
 • การออกเสียง : 算實 算實 [wuu]
 • การออกเสียง : 渠倈 渠倈 [wuu]
 • การออกเสียง : 鯽魚 鯽魚 [zh]
 • การออกเสียง : 菜頭生 菜頭生 [wuu]
 • การออกเสียง : 何物樣 何物樣 [wuu]
 • การออกเสียง : 閒淡 閒淡 [wuu]
 • การออกเสียง : 專頭 專頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 財禮 財禮 [wuu]
 • การออกเสียง : 貪小便 貪小便 [wuu]
 • การออกเสียง : 本鈿 本鈿 [wuu]
 • การออกเสียง : 洗生娘 洗生娘 [wuu]
 • การออกเสียง : 懵講 懵講 [wuu]
 • การออกเสียง : 包頭魚 包頭魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 外轉 外轉 [wuu]
 • การออกเสียง : 清水相 清水相 [wuu]
 • การออกเสียง : 否啻 否啻 [wuu]
 • การออกเสียง : 快長快大 快長快大 [wuu]
 • การออกเสียง : 頭頸骨 頭頸骨 [wuu]
 • การออกเสียง : 嚴儘 嚴儘 [wuu]
 • การออกเสียง : 大半日 大半日 [wuu]
 • การออกเสียง : 雙袋眼兒 雙袋眼兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 腳肚 腳肚 [wuu]
 • การออกเสียง : 紙鷂 紙鷂 [wuu]
 • การออกเสียง : 望爾倈 望爾倈 [wuu]
 • การออกเสียง : 躂躂滾 躂躂滾 [wuu]
 • การออกเสียง : 屁卵 屁卵 [wuu]
 • การออกเสียง : 大模大樣 大模大樣 [wuu]
 • การออกเสียง : 岔見岔 岔見岔 [wuu]
 • การออกเสียง : 茶盞 茶盞 [wuu]
 • การออกเสียง : 花里斑斕 花里斑斕 [wuu]
 • การออกเสียง : 單條心 單條心 [wuu]
 • การออกเสียง : 妝緊 妝緊 [wuu]
 • การออกเสียง : 冷頭 冷頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 淺五更 淺五更 [wuu]
 • การออกเสียง : 隔壁鄰舍 隔壁鄰舍 [wuu]
 • การออกเสียง : 當用 當用 [wuu]
 • การออกเสียง : 自搭 自搭 [wuu]
 • การออกเสียง : 針魚 針魚 [wuu]