หมวดหมู่:

溫州話

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง溫州話

 • การออกเสียง : 拉屙緊 拉屙緊 [wuu]
 • การออกเสียง : 光溜溜 光溜溜 [wuu]
 • การออกเสียง : 厲經 厲經 [wuu]
 • การออกเสียง : 裙襯 裙襯 [wuu]
 • การออกเสียง : 月光佛 月光佛 [wuu]
 • การออกเสียง : 春三八九 春三八九 [wuu]
 • การออกเสียง : 暢快 暢快 [wuu]
 • การออกเสียง : 講前落 講前落 [wuu]
 • การออกเสียง : 擂轉 擂轉 [wuu]
 • การออกเสียง : 講七講八 講七講八 [wuu]
 • การออกเสียง : 泅魚 泅魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 落雨潤糟 落雨潤糟 [wuu]
 • การออกเสียง : 煩心 煩心 [wuu]
 • การออกเสียง : 冇對回 冇對回 [wuu]
 • การออกเสียง : 長遠 長遠 [wuu]
 • การออกเสียง : 頭皮脹 頭皮脹 [wuu]
 • การออกเสียง : 零七八細 零七八細 [wuu]
 • การออกเสียง : 知覺 知覺 [wuu]
 • การออกเสียง : 天光冷頭 天光冷頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 齱 [wuu]
 • การออกเสียง : 月尽 月尽 [wuu]
 • การออกเสียง : 扁魚 扁魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 烏焦 烏焦 [wuu]
 • การออกเสียง : 紅凍凍 紅凍凍 [wuu]
 • การออกเสียง : 吾望爾 吾望爾 [wuu]
 • การออกเสียง : 光唇魚 光唇魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 外角 外角 [wuu]
 • การออกเสียง : 望前望後 望前望後 [wuu]
 • การออกเสียง : 坑溏 坑溏 [wuu]
 • การออกเสียง : 定板 定板 [wuu]
 • การออกเสียง : 椓 [wuu]
 • การออกเสียง : 睉光 睉光 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩娘兒 兩娘兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 吾搭 吾搭 [wuu]
 • การออกเสียง : 行頭錘兒 行頭錘兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 雙生娒 雙生娒 [wuu]
 • การออกเสียง : 頌魚 頌魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 洅 [wuu]
 • การออกเสียง : 牮 [wuu]
 • การออกเสียง : 講爻當算 講爻當算 [wuu]
 • การออกเสียง : 氣力 氣力 [wuu]
 • การออกเสียง : 懵講懵聽 懵講懵聽 [wuu]
 • การออกเสียง : 罪過楣 罪過楣 [wuu]
 • การออกเสียง : 涾 [wuu]
 • การออกเสียง : 鯧魚 鯧魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 相碰頭 相碰頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 靠湊巧 靠湊巧 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩兄弟 兩兄弟 [wuu]
 • การออกเสียง : 天色冷 天色冷 [wuu]
 • การออกเสียง : 地界 地界 [wuu]
 • การออกเสียง : 斷根 斷根 [wuu]
 • การออกเสียง : 虎魚 虎魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 坚硬 坚硬 [zh]
 • การออกเสียง : 單個腦 單個腦 [wuu]
 • การออกเสียง : 奇起 奇起 [wuu]
 • การออกเสียง : 卵袋 卵袋 [wuu]
 • การออกเสียง : 藏魚 藏魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 行錘兒 行錘兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 細體薄肉 細體薄肉 [wuu]
 • การออกเสียง : 石首魚 石首魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 單句講 單句講 [wuu]
 • การออกเสียง : 卵泡兒 卵泡兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 炊蝦 炊蝦 [wuu]
 • การออกเสียง : 腳盂桶 腳盂桶 [wuu]
 • การออกเสียง : 捩奶 捩奶 [wuu]
 • การออกเสียง : 合魚 合魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 壯囡囡 壯囡囡 [wuu]
 • การออกเสียง : 腳盂 腳盂 [wuu]
 • การออกเสียง : 長心 長心 [wuu]
 • การออกเสียง : 愛好 愛好 [wuu]
 • การออกเสียง : 馬鮫 馬鮫 [wuu]
 • การออกเสียง : 透氣否出 透氣否出 [wuu]
 • การออกเสียง : 公事桌 公事桌 [wuu]
 • การออกเสียง : 盤盞 盤盞 [wuu]
 • การออกเสียง : 響佛 響佛 [wuu]
 • การออกเสียง : 長壽麵 長壽麵 [wuu]
 • การออกเสียง : 綠鸚鸚 綠鸚鸚 [wuu]
 • การออกเสียง : 奐堆 奐堆 [wuu]
 • การออกเสียง : 爾搭 爾搭 [wuu]
 • การออกเสียง : 零細 零細 [wuu]
 • การออกเสียง : 海蛇魚 海蛇魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 童子佬兒 童子佬兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 赤臀 赤臀 [wuu]
 • การออกเสียง : 輪著 輪著 [wuu]
 • การออกเสียง : 用否著 用否著 [wuu]
 • การออกเสียง : 眼靈毛 眼靈毛 [wuu]
 • การออกเสียง : 否講聽 否講聽 [wuu]
 • การออกเสียง : 現便 現便 [wuu]
 • การออกเสียง : 宕地 宕地 [wuu]
 • การออกเสียง : 屙臀 屙臀 [wuu]
 • การออกเสียง : 倒貨 倒貨 [wuu]
 • การออกเสียง : 金櫻 金櫻 [wuu]
 • การออกเสียง : 眼快手緊 眼快手緊 [wuu]
 • การออกเสียง : 番鈿 番鈿 [wuu]
 • การออกเสียง : 噆 [wuu]
 • การออกเสียง : 妝兢 妝兢 [wuu]
 • การออกเสียง : 單下 單下 [wuu]
 • การออกเสียง : 問長問短 問長問短 [wuu]
 • การออกเสียง : 赤膊裸 赤膊裸 [wuu]
 • การออกเสียง : 豁口 豁口 [wuu]