หมวดหมู่:

溫州話

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง溫州話

 • การออกเสียง : 姑婆娘 姑婆娘 [wuu]
 • การออกเสียง : 佗 [wuu]
 • การออกเสียง : 老古式 老古式 [wuu]
 • การออกเสียง : 泅 [wuu]
 • การออกเสียง : 頭起 頭起 [wuu]
 • การออกเสียง : 十一二月 十一二月 [wuu]
 • การออกเสียง : 相碰 相碰 [wuu]
 • การออกเสียง : 章舉 章舉 [wuu]
 • การออกเสียง : 齆臭 齆臭 [wuu]
 • การออกเสียง : 搝米丐兒 搝米丐兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 海馬漦 海馬漦 [wuu]
 • การออกเสียง : 自管自 自管自 [wuu]
 • การออกเสียง : 梨兒 梨兒 [cjy]
 • การออกเสียง : 水孱 水孱 [wuu]
 • การออกเสียง : 葬底爻 葬底爻 [wuu]
 • การออกเสียง : 賣衫 賣衫 [wuu]
 • การออกเสียง : 黃魚 黃魚 [zh]
 • การออกเสียง : 原先 原先 [wuu]
 • การออกเสียง : 尿盤 尿盤 [wuu]
 • การออกเสียง : 許恁啦子 許恁啦子 [wuu]
 • การออกเสียง : 腰身 腰身 [wuu]
 • การออกเสียง : 近大銀 近大銀 [wuu]
 • การออกเสียง : 長凳 長凳 [wuu]
 • การออกเสียง : 冥夢思想 冥夢思想 [wuu]
 • การออกเสียง : 紙迫 紙迫 [wuu]
 • การออกเสียง : 倒面 倒面 [wuu]
 • การออกเสียง : 來否遲 來否遲 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩姊妹 兩姊妹 [wuu]
 • การออกเสียง : 大頭大面 大頭大面 [wuu]
 • การออกเสียง : 死骸骨 死骸骨 [wuu]
 • การออกเสียง : 照天理 照天理 [wuu]
 • การออกเสียง : 鮮帶 鮮帶 [wuu]
 • การออกเสียง : 笋干 笋干 [wuu]
 • การออกเสียง : 蝤蛑兒 蝤蛑兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 吃落 吃落 [wuu]
 • การออกเสียง : 審 [wuu]
 • การออกเสียง : 篩酒 篩酒 [wuu]
 • การออกเสียง : 透氣 透氣 [wuu]
 • การออกเสียง : 呆哩呆痴 呆哩呆痴 [wuu]
 • การออกเสียง : 訾奈 訾奈 [wuu]
 • การออกเสียง : 糖兒 糖兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 青草腐 青草腐 [wuu]
 • การออกเสียง : 龍雹 龍雹 [wuu]
 • การออกเสียง : 銜 [wuu]
 • การออกเสียง : 躥 [wuu]
 • การออกเสียง : 夾淡 夾淡 [wuu]
 • การออกเสียง : 嫌憎 嫌憎 [wuu]
 • การออกเสียง : 搭隊 搭隊 [wuu]
 • การออกเสียง : 身體暖 身體暖 [wuu]
 • การออกเสียง : 盡力量 盡力量 [wuu]
 • การออกเสียง : 右面向 右面向 [wuu]
 • การออกเสียง : 著白 著白 [wuu]
 • การออกเสียง : 海龍 海龍 [wuu]
 • การออกเสียง : 草青 草青 [wuu]
 • การออกเสียง : 孤老 孤老 [wuu]
 • การออกเสียง : 該恁啦 該恁啦 [wuu]
 • การออกเสียง : 手背肉 手背肉 [wuu]
 • การออกเสียง : 咄鷹 咄鷹 [wuu]
 • การออกเสียง : 相量相講 相量相講 [wuu]
 • การออกเสียง : 番皂 番皂 [wuu]
 • การออกเสียง : 月理底 月理底 [wuu]
 • การออกเสียง : 頭木 頭木 [wuu]
 • การออกเสียง : 否會 否會 [wuu]
 • การออกเสียง : 讖 [wuu]
 • การออกเสียง : 嚴儘式 嚴儘式 [wuu]
 • การออกเสียง : 瘞頂倒頭 瘞頂倒頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 妗娘 妗娘 [wuu]
 • การออกเสียง : 否過門 否過門 [wuu]
 • การออกเสียง : 生燙肉 生燙肉 [wuu]
 • การออกเสียง : 挦 [wuu]
 • การออกเสียง : 風頭 風頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 園卵卵 園卵卵 [wuu]
 • การออกเสียง : 左面向 左面向 [wuu]
 • การออกเสียง : 大官娘 大官娘 [wuu]
 • การออกเสียง : 腳背肉 腳背肉 [wuu]
 • การออกเสียง : 早日 早日 [wuu]
 • การออกเสียง : 短目 短目 [wuu]
 • การออกเสียง : 門前 門前 [wuu]
 • การออกเสียง : 老鼠藥 老鼠藥 [wuu]
 • การออกเสียง : 洗手池 洗手池 [wuu]
 • การออกเสียง : 身朣 身朣 [wuu]
 • การออกเสียง : 絲蚶 絲蚶 [wuu]
 • การออกเสียง : 用力 用力 [wuu]
 • การออกเสียง : 細靦 細靦 [wuu]
 • การออกเสียง : 勚 [wuu]
 • การออกเสียง : 貓狸 貓狸 [wuu]
 • การออกเสียง : 日接夜 日接夜 [wuu]
 • การออกเสียง : 了了滞滞 了了滞滞 [wuu]
 • การออกเสียง : 苦極 苦極 [wuu]
 • การออกเสียง : 院主兒 院主兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 師嬤 師嬤 [wuu]
 • การออกเสียง : 許恁啦 許恁啦 [wuu]
 • การออกเสียง : 正一好 正一好 [wuu]
 • การออกเสียง : 燒酒 燒酒 [wuu]
 • การออกเสียง : 蝦狗彈 蝦狗彈 [wuu]
 • การออกเสียง : 搽掃 搽掃 [wuu]
 • การออกเสียง : 單路 單路 [wuu]
 • การออกเสียง : 酒汗 酒汗 [wuu]
 • การออกเสียง : 鎖匙開 鎖匙開 [wuu]
 • การออกเสียง : 蕃薯籬 蕃薯籬 [wuu]