หมวดหมู่:

溫州話

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง溫州話

 • การออกเสียง : 單下 單下 [wuu]
 • การออกเสียง : 倒山爛 倒山爛 [wuu]
 • การออกเสียง : 暗沉熱 暗沉熱 [wuu]
 • การออกเสียง : 單個兒 單個兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 蕃薯籬 蕃薯籬 [wuu]
 • การออกเสียง : 愛好 愛好 [wuu]
 • การออกเสียง : 背肩身 背肩身 [wuu]
 • การออกเสียง : 躂躂滾 躂躂滾 [wuu]
 • การออกเสียง : 妝緊 妝緊 [wuu]
 • การออกเสียง : 豆腐軟 豆腐軟 [wuu]
 • การออกเสียง : 飽滿滿 飽滿滿 [wuu]
 • การออกเสียง : 否講契 否講契 [wuu]
 • การออกเสียง : 專頭 專頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 趕否待 趕否待 [wuu]
 • การออกเสียง : 否講聽 否講聽 [wuu]
 • การออกเสียง : 應許 應許 [wuu]
 • การออกเสียง : 知覺 知覺 [wuu]
 • การออกเสียง : 妝兢 妝兢 [wuu]
 • การออกเสียง : 現便 現便 [wuu]
 • การออกเสียง : 閒時百常 閒時百常 [wuu]
 • การออกเสียง : 划算 划算 [wuu]
 • การออกเสียง : 直算橫算 直算橫算 [wuu]
 • การออกเสียง : 風絲兒 風絲兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 骸骨 骸骨 [ja]
 • การออกเสียง : 屙堆堆 屙堆堆 [wuu]
 • การออกเสียง : 死骸骨 死骸骨 [wuu]
 • การออกเสียง : 拉屙緊 拉屙緊 [wuu]
 • การออกเสียง : 拉尿緊 拉尿緊 [wuu]
 • การออกเสียง : 嫌矜 嫌矜 [wuu]
 • การออกเสียง : 匣兒 匣兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 細靦 細靦 [wuu]
 • การออกเสียง : 澤 [wuu]
 • การออกเสียง : 糟 [zh]
 • การออกเสียง : 延 [yue]
 • การออกเสียง : 倒面 倒面 [wuu]
 • การออกเสียง : 照天理 照天理 [wuu]
 • การออกเสียง : 老師伯 老師伯 [wuu]
 • การออกเสียง : 外孫兒 外孫兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 挦 [wuu]
 • การออกเสียง : 拌命 拌命 [gan]
 • การออกเสียง : 生燙肉 生燙肉 [wuu]
 • การออกเสียง : 賣衫灘 賣衫灘 [wuu]
 • การออกเสียง : 賣衫 賣衫 [wuu]
 • การออกเสียง : 賣衫場 賣衫場 [wuu]
 • การออกเสียง : 春三八九 春三八九 [wuu]
 • การออกเสียง : 本鈿 本鈿 [wuu]
 • การออกเสียง : 怪否得 怪否得 [wuu]
 • การออกเสียง : 冇解 冇解 [wuu]
 • การออกเสียง : 瀉肚 瀉肚 [wuu]
 • การออกเสียง : 窮忙 窮忙 [wuu]
 • การออกเสียง : 煠 [wuu]
 • การออกเสียง : 絲蚶 絲蚶 [wuu]
 • การออกเสียง : 汏浪 汏浪 [wuu]
 • การออกเสียง : 審 [wuu]
 • การออกเสียง : 軟柔 軟柔 [wuu]
 • การออกเสียง : 腳背肉 腳背肉 [wuu]
 • การออกเสียง : 手背肉 手背肉 [wuu]
 • การออกเสียง : 晏晏 晏晏 [wuu]
 • การออกเสียง : 晏晏睏 晏晏睏 [wuu]
 • การออกเสียง : 閡 [wuu]
 • การออกเสียง : 擐擐 擐擐 [wuu]
 • การออกเสียง : 背擐擐 背擐擐 [wuu]
 • การออกเสียง : 蛇蛐 蛇蛐 [wuu]
 • การออกเสียง : 蛇蛐兒 蛇蛐兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 何物樣 何物樣 [wuu]
 • การออกเสียง : 青草腐 青草腐 [wuu]
 • การออกเสียง : 否響 否響 [wuu]
 • การออกเสียง : 老鼠藥 老鼠藥 [wuu]
 • การออกเสียง : 腳朏 腳朏 [wuu]
 • การออกเสียง : 卵泡兒 卵泡兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 赤腳卵 赤腳卵 [wuu]
 • การออกเสียง : 咄鷹 咄鷹 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩姊妹 兩姊妹 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩兄弟 兩兄弟 [wuu]
 • การออกเสียง : 老嬤娘 老嬤娘 [wuu]
 • การออกเสียง : 單路 單路 [wuu]
 • การออกเสียง : 憚 [wuu]
 • การออกเสียง : 紅凍凍 紅凍凍 [wuu]
 • การออกเสียง : 年加年 年加年 [wuu]
 • การออกเสียง : 落手 落手 [wuu]
 • การออกเสียง : 生仁 生仁 [wuu]
 • การออกเสียง : 孤零零 孤零零 [zh]
 • การออกเสียง : 狗娘 狗娘 [wuu]
 • การออกเสียง : 光溜溜 光溜溜 [wuu]
 • การออกเสียง : 原先 原先 [wuu]
 • การออกเสียง : 孤老 孤老 [wuu]
 • การออกเสียง : 狗窠 狗窠 [wuu]
 • การออกเสียง : 公事桌 公事桌 [wuu]
 • การออกเสียง : 斷根 斷根 [wuu]
 • การออกเสียง : 撣新 撣新 [wuu]
 • การออกเสียง : 單個腦 單個腦 [wuu]
 • การออกเสียง : 被窠 被窠 [wuu]
 • การออกเสียง : 被單 被單 [wuu]
 • การออกเสียง : 大官娘 大官娘 [wuu]
 • การออกเสียง : 大官爺 大官爺 [wuu]
 • การออกเสียง : 爛良心 爛良心 [wuu]
 • การออกเสียง : 炊蝦 炊蝦 [wuu]
 • การออกเสียง : 外角頭 外角頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 底角頭 底角頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 底角 底角 [wuu]