หมวดหมู่:

溫州話

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง溫州話

 • การออกเสียง : 下巴 下巴 [zh]
 • การออกเสียง : 了了滞滞 了了滞滞 [wuu]
 • การออกเสียง : 了滞 了滞 [wuu]
 • การออกเสียง : 二三八九 二三八九 [wuu]
 • การออกเสียง : 五六月 五六月 [wuu]
 • การออกเสียง : 何物樣 何物樣 [wuu]
 • การออกเสียง : 佗 [wuu]
 • การออกเสียง : 作興 作興 [wuu]
 • การออกเสียง : 來去 來去 [wuu]
 • การออกเสียง : 來否遲 來否遲 [wuu]
 • การออกเสียง : 便帶 便帶 [wuu]
 • การออกเสียง : 倒嘴 倒嘴 [wuu]
 • การออกเสียง : 倒山爛 倒山爛 [wuu]
 • การออกเสียง : 倒貨 倒貨 [wuu]
 • การออกเสียง : 倒面 倒面 [wuu]
 • การออกเสียง : 假設能 假設能 [wuu]
 • การออกเสียง : 做喜事 做喜事 [wuu]
 • การออกเสียง : 儂家 儂家 [wuu]
 • การออกเสียง : 儂家屋底 儂家屋底 [wuu]
 • การออกเสียง : 兄嫂 兄嫂 [wuu]
 • การออกเสียง : 光唇魚 光唇魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 光溜溜 光溜溜 [wuu]
 • การออกเสียง : 光里光生 光里光生 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩三月 兩三月 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩兄弟 兩兄弟 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩夫妻 兩夫妻 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩姊妹 兩姊妹 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩娘兒 兩娘兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 兩爺兒 兩爺兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 八九月 八九月 [wuu]
 • การออกเสียง : 八節 八節 [wuu]
 • การออกเสียง : 八鬚 八鬚 [wuu]
 • การออกเสียง : 公事桌 公事桌 [wuu]
 • การออกเสียง : 共地方 共地方 [wuu]
 • การออกเสียง : 共地方儂 共地方儂 [wuu]
 • การออกเสียง : 冇對回 冇對回 [wuu]
 • การออกเสียง : 冇解 冇解 [wuu]
 • การออกเสียง : 冇頭尾 冇頭尾 [wuu]
 • การออกเสียง : 冥夢思想 冥夢思想 [wuu]
 • การออกเสียง : 冰冷 冰冷 [zh]
 • การออกเสียง : 冷頭 冷頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 划算 划算 [wuu]
 • การออกเสียง : 割切 割切 [wuu]
 • การออกเสียง : 勚 [wuu]
 • การออกเสียง : 勿空白地 勿空白地 [wuu]
 • การออกเสียง : 包頭魚 包頭魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 匣兒 匣兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 十一二月 十一二月 [wuu]
 • การออกเสียง : 十全十美 十全十美 [zh]
 • การออกเสียง : 千世萬代 千世萬代 [wuu]
 • การออกเสียง : 卵泡兒 卵泡兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 卵脬 卵脬 [wuu]
 • การออกเสียง : 卵袋 卵袋 [wuu]
 • การออกเสียง : 卵飯 卵飯 [wuu]
 • การออกเสียง : 原先 原先 [wuu]
 • การออกเสียง : 厲經 厲經 [wuu]
 • การออกเสียง : 反領 反領 [wuu]
 • การออกเสียง : 叔伯姊妹 叔伯姊妹 [wuu]
 • การออกเสียง : 叩門 叩門 [wuu]
 • การออกเสียง : 右面向 右面向 [wuu]
 • การออกเสียง : 吃落 吃落 [wuu]
 • การออกเสียง : 合魚 合魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 否出言 否出言 [wuu]
 • การออกเสียง : 否啻 否啻 [wuu]
 • การออกเสียง : 否得 否得 [wuu]
 • การออกเสียง : 否會 否會 [wuu]
 • การออกเสียง : 否講契 否講契 [wuu]
 • การออกเสียง : 否講聽 否講聽 [wuu]
 • การออกเสียง : 否過門 否過門 [wuu]
 • การออกเสียง : 否響 否響 [wuu]
 • การออกเสียง : 吾伉爾 吾伉爾 [wuu]
 • การออกเสียง : 吾搭 吾搭 [wuu]
 • การออกเสียง : 吾搭爾 吾搭爾 [wuu]
 • การออกเสียง : 吾望爾 吾望爾 [wuu]
 • การออกเสียง : 呆哩呆痴 呆哩呆痴 [wuu]
 • การออกเสียง : 呸掃 呸掃 [wuu]
 • การออกเสียง : 咄鷹 咄鷹 [wuu]
 • การออกเสียง : 啊寶兒 啊寶兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 問長問短 問長問短 [wuu]
 • การออกเสียง : 喜 [yue]
 • การออกเสียง : 喜事 喜事 [zh]
 • การออกเสียง : 喜酒 喜酒 [wuu]
 • การออกเสียง : 單下 單下 [wuu]
 • การออกเสียง : 單個兒 單個兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 單個腦 單個腦 [wuu]
 • การออกเสียง : 單句講 單句講 [wuu]
 • การออกเสียง : 單條心 單條心 [wuu]
 • การออกเสียง : 單路 單路 [wuu]
 • การออกเสียง : 喷香 喷香 [zh]
 • การออกเสียง : 噆 [wuu]
 • การออกเสียง : 噍 [zh]
 • การออกเสียง : 嚨喉 嚨喉 [wuu]
 • การออกเสียง : 嚴儘 嚴儘 [wuu]
 • การออกเสียง : 嚴儘式 嚴儘式 [wuu]
 • การออกเสียง : 四季 四季 [ja]
 • การออกเสียง : 四季八節 四季八節 [wuu]
 • การออกเสียง : 園卵卵 園卵卵 [wuu]
 • การออกเสียง : 圓眼 圓眼 [wuu]
 • การออกเสียง : 地界 地界 [wuu]
 • การออกเสียง : 坑溏 坑溏 [wuu]