หมวดหมู่:

溫州話

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง溫州話

 • การออกเสียง : 温州话 温州话 [wuu]
 • การออกเสียง : 眉毛 眉毛 [zh]
 • การออกเสียง : 下巴 下巴 [zh]
 • การออกเสียง : 姑娘 姑娘 [hak]
 • การออกเสียง : 金魚 金魚 [ja]
 • การออกเสียง : 斫 [wuu]
 • การออกเสียง : 焦 [zh]
 • การออกเสียง : 十全十美 十全十美 [zh]
 • การออกเสียง : 背 [wuu]
 • การออกเสียง : 捩 [wuu]
 • การออกเสียง : 捋 [wuu]
 • การออกเสียง : 涿 涿 [wuu]
 • การออกเสียง : 喜 [zh]
 • การออกเสียง : 海馬 海馬 [yue]
 • การออกเสียง : 陷 [wuu]
 • การออกเสียง : 蘸 [yue]
 • การออกเสียง : 打烊 打烊 [wuu]
 • การออกเสียง : 隔壁 隔壁 [zh]
 • การออกเสียง : 四季 四季 [ja]
 • การออกเสียง : 煝 [wuu]
 • การออกเสียง : 屁轻 屁轻 [wuu]
 • การออกเสียง : 腔 [wuu]
 • การออกเสียง : 卵脬 卵脬 [wuu]
 • การออกเสียง : 手背 手背 [wuu]
 • การออกเสียง : 頭尾 頭尾 [wuu]
 • การออกเสียง : 鼻頭 鼻頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 配 [yue]
 • การออกเสียง : 阿大 阿大 [yue]
 • การออกเสียง : 倒山爛 倒山爛 [wuu]
 • การออกเสียง : 摘 [yue]
 • การออกเสียง : 時節 時節 [ja]
 • การออกเสียง : 款 [wuu]
 • การออกเสียง : 覰 [wuu]
 • การออกเสียง : 糟 [zh]
 • การออกเสียง : 翻 [wuu]
 • การออกเสียง : 被單 被單 [wuu]
 • การออกเสียง : 冰冷 冰冷 [zh]
 • การออกเสียง : 澤 [wuu]
 • การออกเสียง : 帶魚 帶魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 鯉魚 鯉魚 [zh]
 • การออกเสียง : 噍 [zh]
 • การออกเสียง : 五六月 五六月 [wuu]
 • การออกเสียง : 肚臍 肚臍 [wuu]
 • การออกเสียง : 田螺背 田螺背 [wuu]
 • การออกเสียง : 鯔魚 鯔魚 [zh]
 • การออกเสียง : 燉 [yue]
 • การออกเสียง : 有起 有起 [wuu]
 • การออกเสียง : 煠 [wuu]
 • การออกเสียง : 延 [yue]
 • การออกเสียง : 嚨喉 嚨喉 [wuu]
 • การออกเสียง : 效力 效力 [wuu]
 • การออกเสียง : 孤零零 孤零零 [zh]
 • การออกเสียง : 晏晏睏 晏晏睏 [wuu]
 • การออกเสียง : 正好 正好 [wuu]
 • การออกเสียง : 叔伯姊妹 叔伯姊妹 [wuu]
 • การออกเสียง : 臀 [wuu]
 • การออกเสียง : 骸骨 骸骨 [ja]
 • การออกเสียง : 划算 划算 [zh]
 • การออกเสียง : 擢 [wuu]
 • การออกเสียง : 懷 [wuu]
 • การออกเสียง : 落力 落力 [wuu]
 • การออกเสียง : 針金 針金 [wuu]
 • การออกเสียง : 盞 [wuu]
 • การออกเสียง : 辯 [wuu]
 • การออกเสียง : 電燈 電燈 [wuu]
 • การออกเสียง : 鯊魚 鯊魚 [zh]
 • การออกเสียง : 香魚 香魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 喜事 喜事 [zh]
 • การออกเสียง : 急死急活 急死急活 [wuu]
 • การออกเสียง : 擺酒 擺酒 [wuu]
 • การออกเสียง : 落手 落手 [wuu]
 • การออกเสียง : 腳腿 腳腿 [wuu]
 • การออกเสียง : 好【無好】 好【無好】 [wuu]
 • การออกเสียง : 發福 發福 [wuu]
 • การออกเสียง : 炮仗 炮仗 [wuu]
 • การออกเสียง : 煞心 煞心 [wuu]
 • การออกเสียง : 煞氣 煞氣 [wuu]
 • การออกเสียง : 喜酒 喜酒 [wuu]
 • การออกเสียง : 汗手 汗手 [wuu]
 • การออกเสียง : 抽心 抽心 [wuu]
 • การออกเสียง : 鑊灶額頭 鑊灶額頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 糊其其 糊其其 [wuu]
 • การออกเสียง : 番錢 番錢 [wuu]
 • การออกเสียง : 田魚 田魚 [wuu]
 • การออกเสียง : 年加年 年加年 [wuu]
 • การออกเสียง : 洗手盂兒 洗手盂兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 燈盞 燈盞 [wuu]
 • การออกเสียง : 孬啦 孬啦 [wuu]
 • การออกเสียง : 擱 [wuu]
 • การออกเสียง : 頭頸 頭頸 [wuu]
 • การออกเสียง : 來去 來去 [wuu]
 • การออกเสียง : 底角頭 底角頭 [wuu]
 • การออกเสียง : 牛娘 牛娘 [wuu]
 • การออกเสียง : 佗 [wuu]
 • การออกเสียง : 鼻頭梁 鼻頭梁 [wuu]
 • การออกเสียง : 白鰱 白鰱 [wuu]
 • การออกเสียง : 頂囟 頂囟 [wuu]
 • การออกเสียง : 面盂 面盂 [wuu]
 • การออกเสียง : 猜謎 猜謎 [wuu]
 • การออกเสียง : 共地方 共地方 [wuu]