หมวดหมู่:

溫州話

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง溫州話

 • การออกเสียงคำว่า 温州话 温州话 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 眉毛 眉毛 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 下巴 下巴 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 姑娘 姑娘 [hak]
 • การออกเสียงคำว่า 金魚 金魚 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 斫 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 焦 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 十全十美 十全十美 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 捩 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 涿 涿 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 捋 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 陷 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 海馬 海馬 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 打烊 打烊 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 喜 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 煝 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 隔壁 隔壁 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 屁轻 屁轻 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 卵脬 卵脬 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 鼻頭 鼻頭 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 腔 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 手背 手背 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 頭尾 頭尾 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 蘸 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 阿大 阿大 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 倒山爛 倒山爛 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 配 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 時節 時節 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 覰 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 背 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 摘 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 被單 被單 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 糟 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 款 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 帶魚 帶魚 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 噍 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 冰冷 冰冷 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 五六月 五六月 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 田螺背 田螺背 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 鯉魚 鯉魚 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 鯔魚 鯔魚 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 翻 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 有起 有起 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 肚臍 肚臍 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 四季 四季 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 燉 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 煠 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 嚨喉 嚨喉 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 效力 效力 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 晏晏睏 晏晏睏 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 孤零零 孤零零 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 叔伯姊妹 叔伯姊妹 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 鯊魚 鯊魚 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 落力 落力 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 擢 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 划算 划算 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 辯 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 電燈 電燈 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 香魚 香魚 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 盞 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 懷 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 喜事 喜事 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 急死急活 急死急活 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 擺酒 擺酒 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 落手 落手 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 針金 針金 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 腳腿 腳腿 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 正好 正好 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 老娘 老娘 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 煞氣 煞氣 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 發福 發福 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 炮仗 炮仗 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 煞心 煞心 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 汗手 汗手 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 抽心 抽心 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 鑊灶額頭 鑊灶額頭 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 糊其其 糊其其 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 田魚 田魚 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 年加年 年加年 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 燈盞 燈盞 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 洗手盂兒 洗手盂兒 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 頭頸 頭頸 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 喜酒 喜酒 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 孬啦 孬啦 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 木頭囡兒 木頭囡兒 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 牛娘 牛娘 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 底角頭 底角頭 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 白鰱 白鰱 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 頂囟 頂囟 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 鼻頭梁 鼻頭梁 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 好【無好】 好【無好】 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 共地方 共地方 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 面盂 面盂 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 猜謎 猜謎 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 姑婆娘 姑婆娘 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 擱 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 老古式 老古式 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 頭起 頭起 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 泅 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 十一二月 十一二月 [wuu]