หมวดหมู่:

溧阳话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง溧阳话

  • การออกเสียง : 肉 [ja]
  • การออกเสียง : 丫头 丫头 [zh]
  • การออกเสียง : 鸡蛋 鸡蛋 [zh]
  • การออกเสียง : 黄夯夯 黄夯夯 [wuu]
  • การออกเสียง : 彻骨粉嫩 彻骨粉嫩 [wuu]
  • การออกเสียง : 作痴隆咚 作痴隆咚 [wuu]