หมวดหมู่:

湘方言词汇

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง湘方言词汇

 • การออกเสียง : 下 [zh]
 • การออกเสียง : 堂客们 堂客们 [hsn]
 • การออกเสียง : 吃亏 吃亏 [zh]
 • การออกเสียง : 前世 前世 [wuu]
 • การออกเสียง : 豌豆 豌豆 [ja]
 • การออกเสียง : 连 [zh]
 • การออกเสียง : 公子 公子 [zh]
 • การออกเสียง : 卵弹琴 卵弹琴 [hsn]
 • การออกเสียง : 宝气 宝气 [zh]
 • การออกเสียง : 懂味 懂味 [hsn]
 • การออกเสียง : 架势 架势 [zh]
 • การออกเสียง : 姿势 姿势 [nan]
 • การออกเสียง : 死火 死火 [hak]
 • การออกเสียง : 射尿 射尿 [wuu]
 • การออกเสียง : 做死地(个) 做死地(个) [hsn]
 • การออกเสียง : 老虫 老虫 [wuu]
 • การออกเสียง : 甘贵 甘贵 [hsn]
 • การออกเสียง : 酒娘 酒娘 [hak]
 • การออกเสียง : 家娘 家娘 [hak]
 • การออกเสียง : 拐场 拐场 [hsn]
 • การออกเสียง : 脚把子/腿把子 脚把子/腿把子 [hsn]
 • การออกเสียง : 郎把公 郎把公 [hsn]
 • การออกเสียง : 路径 路径 [hak]
 • การออกเสียง : 出老 出老 [hsn]
 • การออกเสียง : 吃子 吃子 [hsn]
 • การออกเสียง : 次毛 次毛 [hsn]
 • การออกเสียง : 老倌子 老倌子 [hsn]
 • การออกเสียง : 盐菜 盐菜 [hsn]
 • การออกเสียง : 麸子肉 麸子肉 [hsn]
 • การออกเสียง : 只个/直个/是个 只个/直个/是个 [hsn]
 • การออกเสียง : 一路来/路来 一路来/路来 [hsn]
 • การออกเสียง : 鸡把子 鸡把子 [hsn]
 • การออกเสียง : 有格 有格 [hsn]
 • การออกเสียง : 撩别 撩别 [hsn]
 • การออกเสียง : (雾)罩子 (雾)罩子 [hsn]
 • การออกเสียง : 屋场 屋场 [hsn]
 • การออกเสียง : 夹衣 夹衣 [hsn]
 • การออกเสียง : 手把子 手把子 [hsn]
 • การออกเสียง : 扯湿气 扯湿气 [hsn]
 • การออกเสียง : 快讯 快讯 [hsn]
 • การออกเสียง : 卵弹鬼 卵弹鬼 [hsn]
 • การออกเสียง : 霸蛮 霸蛮 [hsn]
 • การออกเสียง : 摆格 摆格 [hsn]
 • การออกเสียง : 婆子 婆子 [hsn]
 • การออกเสียง : 猪脑壳 猪脑壳 [hsn]
 • การออกเสียง : 贼牯子 贼牯子 [hsn]
 • การออกเสียง : 趴一字 趴一字 [hsn]
 • การออกเสียง : 断黑 断黑 [hsn]
 • การออกเสียง : 得路 得路 [hsn]
 • การออกเสียง : 猫乳 猫乳 [hsn]
 • การออกเสียง : 人戏 人戏 [nan]
 • การออกเสียง : 念常/扯常 念常/扯常 [hsn]
 • การออกเสียง : 红毛野人 红毛野人 [hsn]
 • การออกเสียง : 肉巴巴 肉巴巴 [hsn]
 • การออกเสียง : 打浮泅 打浮泅 [hsn]
 • การออกเสียง : 扯卵谈 扯卵谈 [hsn]
 • การออกเสียง : 巴巴 巴巴 [zh]
 • การออกเสียง : 石灰坛子 石灰坛子 [hsn]
 • การออกเสียง : 扳俏 扳俏 [hsn]
 • การออกเสียง : 带笼子 带笼子 [hsn]
 • การออกเสียง : 抛 [zh]
 • การออกเสียง : 外理 外理 [hsn]
 • การออกเสียง : 鬼崽子(唧) 鬼崽子(唧) [hsn]
 • การออกเสียง : 汆汤 汆汤 [hsn]
 • การออกเสียง : 带厌 带厌 [hsn]
 • การออกเสียง : 叫鸡公 叫鸡公 [hsn]
 • การออกเสียง : 担脚 担脚 [hsn]
 • การออกเสียง : 架场 架场 [hsn]
 • การออกเสียง : 家爷(老子) 家爷(老子) [hsn]
 • การออกเสียง : 到堂 到堂 [hsn]
 • การออกเสียง : 捏像 捏像 [hsn]
 • การออกเสียง : 发猛气 发猛气 [hsn]
 • การออกเสียง : 讲白话 讲白话 [hsn]
 • การออกเสียง : 砲 [hsn]
 • การออกเสียง : 搞路子 搞路子 [hsn]
 • การออกเสียง : 阶基 阶基 [hsn]
 • การออกเสียง : 挤油渣子 挤油渣子 [hsn]
 • การออกเสียง : 现鸟 现鸟 [hsn]
 • การออกเสียง : 打跑和子 打跑和子 [hsn]
 • การออกเสียง : 乱它 乱它 [hsn]
 • การออกเสียง : 要嘛 要嘛 [hsn]
 • การออกเสียง : 棉纤 棉纤 [hsn]
 • การออกเสียง : 白眼字 白眼字 [hsn]
 • การออกเสียง : 蛋(壳子)球 蛋(壳子)球 [hsn]
 • การออกเสียง : 驮肚婆/巴肚婆 驮肚婆/巴肚婆 [hsn]
 • การออกเสียง : 斗把 斗把 [hsn]
 • การออกเสียง : 提篮子 提篮子 [hsn]
 • การออกเสียง : 空子 空子 [zh]
 • การออกเสียง : 溜刷 溜刷 [hsn]
 • การออกเสียง : 法跳 法跳 [hsn]
 • การออกเสียง : 冇洒起 冇洒起 [hsn]
 • การออกเสียง : 扯痧 扯痧 [hsn]
 • การออกเสียง : 服行 服行 [hsn]
 • บันทึกการออกเสียง : 三花子 三花子 [hsn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 三起 三起 [hsn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 不(唔)前 不(唔)前 [hsn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 丝草 丝草 [hsn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 争颈 争颈 [hsn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 卫子 卫子 [hsn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 吵烙壳 吵烙壳 [hsn] รอการออกเสียง