หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง港

  • การออกเสียง : 大阪 大阪 [ja]
  • การออกเสียง : 名古屋 名古屋 [ja]
  • การออกเสียง : 舞鶴 舞鶴 [ja]
  • การออกเสียง : 函館 函館 [ja]
  • การออกเสียง : 神戸 神戸 [ja]
  • การออกเสียง : 横浜 横浜 [ja]
  • การออกเสียง : 志布志港 志布志港 [ja]
  • การออกเสียง : 名古屋港 名古屋港 [ja]
  • การออกเสียง : 敦賀 敦賀 [ja]