หมวดหมู่:

法語常見名字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง法語常見名字

  • การออกเสียง : Jean Jean [en]
  • การออกเสียง : Sylvie Sylvie [fr]